Recepta na leki na 360 dni kuracji od pielęgniarki?

 1 minuta

recepta-od-pielegniarki

„Czy pielęgniarka może wypisać na zlecenie lekarza na recepcie leki na 360 dni kuracji?”

Zgodnie z art. 96a ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne* pielęgniarka może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie: 1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania; 2) ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60 dniowego stosowania – wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

W przypadku recepty w postaci elektronicznej pielęgniarka może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, w tym w przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego (ust. 4a). Powyższe oznacza, że pielęgniarka nie może wypisać na recepcie leków na 360 dni kuracji.

* Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, ze zm.