Realizacja recepty z uprawnieniem „S” od lekarza specjalisty z prywatnego gabinetu

 2 minuty

recepta-s-lekarz-specjalista2

„Jak zgodnie z przepisami zrealizować receptę z prywatnego gabinetu (Specjalistyczna Praktyka Lekarska) od lekarza specjalisty, wystawioną z uprawnieniem „S”?”

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 43a ust. 1a ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1] bezpłatne zaopatrzenie w leki przysługuje m.in. na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez lekarza specjalistę w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przepis zatem wyraźnie wskazuje, że w przypadku recepty w postaci elektronicznej lekarz specjalista może wystawić receptę z kodem S – tym samym nie ma wątpliwości co do tego, jak taką receptę zrealizować. W przypadku zaś wystawienia recepty papierowej z kodem S przez lekarza z prywatnego gabinetu rodzi się pytanie o sposób jej realizacji. W tym temacie wypowiedziało się Ministerstwo Zdrowia[2] wskazując, że recepty wystawione przez lekarzy z gabinetów prywatnych dla pacjentów ubezpieczonych są realizowane ze zniżką wynikającą z wykazu leków refundowanych, ale bez prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki. MZ sugeruje zatem realizację ze zniżką, ale z pominięciem uprawnienia dodatkowego.

Należy przy tym zaznaczyć, że to lekarz ponosi odpowiedzialność zarówno za sposób wystawienia recepty i nadane pacjentowi uprawnienia. Za ewentualny zwrot refundacji będzie odpowiadał lekarz. Osoba realizująca receptę z tymi uprawnieniem, nie ma prawa weryfikować zasadność oznaczenia tych uprawnień.

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2024 r. poz. 146.
2. https://www.gov.pl/web/zdrowie/bezplatne-leki