Protokoły leków recepturowych

 1 minuta

„Czy istnieje, a jeśli tak – to od kiedy, bezwzględny obowiązek opracowywania protokołów leków recepturowych? Jakie obowiązki nakłada on na farmaceutów/apteki?”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki* nie wprowadza obowiązku opracowania protokołów leków recepturowych. Zmiana tego rozporządzenia, która weszła w życie w dniu 3 czerwca 2023 r. przewiduje natomiast obowiązkowe wpisanie w ewidencję wykonanych leków recepturowych, oprócz dotychczasowych danych − terminu przydatności leku recepturowego. Istnieje zatem możliwość, a nie obowiązek uzupełniania protokołów, które zawierają wszystkie wymagane wpisy (§ 9 ust. 2 pkt 3 w zw. § 16 pkt 1 ww. rozporządzenia).

* Dz. U. poz. 2363, ze zm.