Prolongowana recepta na antybiotyk

 1 minuta

prawo recepta prolongowana antybiotyk

„Czy recepta na antybiotyk może być prolongowana? Dla przykładu – lekarz naniósł datę wystawienia 20.01.22 r. natomiast datę realizacji od 15.02.2022 r.”

Prolongowanie recepty wystawionej na antybiotyk

Przepisy zezwalają na prolongowanie recepty na antybiotyk. Zgodnie z art. 96a ust. 7 pkt 2 upf termin realizacji recepty nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia” dla recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego.