Leki robione z kodeiną i fenobarbitalem

 2 minuty

kodeina-technik-leki-robione z fenobarbitalem

„Czy leki robione z efedryną, kodeiną i fenobarbitalem może tylko i wyłącznie wykonywać i wyceniać magister farmacji czy również technik?”

Zgodnie z art. 91 ust. 1 upf technik farmaceutyczny posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:

  1. substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. substancje odurzające,
  3. substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P − określone w odrębnych przepisach.

Z powyższego wynika, że technik farmaceutyczny nie może wykonywać leków z kodeiną (wykaz II-N –środki odurzające).

Uprawnienie w tym zakresie posiada wyłącznie magister farmacji, wobec którego przepisy nie przewidują wyłączeń w sporządzaniu, wytwarzaniu czy też wydawaniu leków. Pozostałe, tj. efedryna (prekursor) oraz fenobarbital (wykaz IV-P – substancje psychotropowe), nie są objęte dyspozycją ww. przepisu, a więc może je wykonywać także technik farmaceutyczny.