Recepta od pielęgniarki – ważna 360 czy 180 dni?

 1 minuta

recepta-od-pielegniarki-180-dni

„Czy recepta roczna wypisana przez pielęgniarkę może być realizowana w ciągu 360 dni czy 180 dni?”

Podstawa prawna

Może być realizowana w ciągu 180 dni. Zgodnie z art. 96a ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne* w przypadku recepty w postaci elektronicznej pielęgniarka może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180 dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, w tym w przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. W przypadku recept papierowych wystawianych przez pielęgniarkę okres ten jest krótszy i wynosi co do zasady 120 dni (60 dni w przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego, który może być przepisany wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego) – art. 96a ust. 4 u.p.f.

* Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, ze zm., dalej: u.p.f.