Rejestr podmiotów leczniczych

 1 minuta

prawo-wyroby-medyczne-podmiot

„W jaki sposób można sprawdzić, czy apteka może kupować wyroby medyczne od danego podmiotu gospodarczego?”

Podmioty upoważnione do zakupu wyrobów medycznych

Zapotrzebowanie – ponieważ do tego odnosi się pytanie − wystawiane jest przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Rejestr takich podmiotów dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej pod adresem: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ w zakładce „Wyszukiwanie podmiotów leczniczych” na stronie głównej.