Obliczanie ilości produktu leczniczego

 3 minuty

prawo-1

„Pacjent wykupił 1 stycznia br. 120 tabletek, kolejne 120 tabletek wykupił 10 kwietnia. Od kiedy liczymy kolejny okres 90 dni, po którym pacjent będzie mógł kupować kolejne opakowania – od 1 lipca czy od 10 lipca? Czy okresy 90-dniowe determinowane są datą pierwszej realizacji recepty?”

Podstawa prawna

W dniu 1 marca 2024 r. wszedł w życie art. 96a ust. 7ab ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[1], zgodnie z którym obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa u.p.f., z wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia[2] (tzw. system P1).

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia[3] celem wprowadzenia powyższej normy było przeniesienie obowiązku wyliczania ilości wydawanego leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego z osoby realizującej receptę na system informatyczny. W konsekwencji system w pełni odpowiada za prawidłowe obliczenia w tym zakresie.

W związku z powyższym, jeżeli ww. system teleinformatyczny w okresie od 1 marca 2024 r. w konkretnym przypadku realizacji tzw. recepty rocznej nie dokona obliczenia ilości leku na zasadach, o których mowa w art. 96a ust. 7aa u.p.f., osoba realizująca receptę nie stosuje ograniczenia, o którym mowa w tym przepisie, tj. „(…) kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę”. W takim przypadku osoba realizująca receptę – zgodnie z art. 96a ust. 7a pkt 2 u.p.f. – wydaje maksymalnie ilość leku niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Zasada ta dotyczy każdej kolejnej realizacji recepty.

Z pytania można wywnioskować, że system P1 nie liczy ilości leku do wydania, a zatem możliwe jest wydanie jednorazowe leku na 120 dni kuracji a już następnego dnia możliwa jest kolejna realizacja (nie obowiązuje ww. ograniczenie).

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2024 r. poz. 686, dalej: u.p.f.
2. Dz. U. z 2023 r. poz. 2465, ze zm.
3. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-sposobu-realizacji-tzw-recept-rocznych-od-1-marca-2024-r