Recepta na lek psychotropowy, środek odurzający i lek z szafki A od pielęgniarki?

 1 minuta

pielegniarka-leki-zamienniki_www

„Czy asystent medyczny (pielęgniarka) może wystawić w imieniu lekarza receptę na lek psychotropowy, środek odurzający i lek z szafki A?”

Podstawa prawna

Tak może, pod warunkiem, że wystawiona recepta jest receptą lekarską. Innymi słowy lekarz wystawia receptę, a działając z upoważnienia lekarza − asystent medyczny (pielęgniarka) ją podpisuje. Uprawnienie to wynika z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty*. Zgodnie z tym przepisem lekarz może udzielić upoważnienia do wystawiania recept, zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy lub skierowań, a także do dokonywania wpisów w Karcie Szczepień, w jego imieniu osobie wykonującej zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

* Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, ze zm.