Postępowanie u pacjentów z astmą w czasie epidemii COVID-19

 3 minuty

kobieta z inhalatorem

Najnowsze światowe wytyczne GINA (Global Initiative for Asthma) dotyczące postępowania u pacjentów z astmą w czasie epidemii COVID-19.

1. Pacjenci chorzy na astmę powinni kontynuować przyjmowanie dotychczasowo zaleconych leków, szczególnie wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS), a także doustnych glikokortykosteroidów, jeśli zostały wcześniej przepisane.
Powyższe zalecenie ma zastosowanie zarówno do wGKS stosowanych w monoterapii, jak i w preparatach złożonych. Wskazują również na to, że zaprzestanie przyjmowania wGKS często może prowadzić do groźnego pogorszenia przebiegu astmy.

2. Każdy pacjent powinien mieć pisemnie sporządzony plan postępowania.
Plan postępowania sporządzony przez lekarza powinien zawierać takie informacje, by ułatwić pacjentowi odpowiedzi na następujące zagadnienia:

  • jak rozpoznać pogorszenie kontroli astmy,
  • w jaki sposób w razie konieczności zwiększać dawki stosowanych leków doraźnych oraz kontrolujących przebieg choroby,
  • kiedy należy zgłosić się po pomoc medyczną.

3. Tam, gdzie to możliwe, należy unikać stosowania nebulizatorów ze względu na ryzyko przenoszenia infekcji na innych pacjentów i na pracowników służby zdrowia.
Eksperci zaznaczają, że nebulizatory mogą przenosić cząsteczki wirusa na odległość ok. 1 metra. W celu doraźnego podania krótko działającego beta-2-mimetyku u dzieci i dorosłych preferowane jest użycie inhalatora ciśnieniowego dozującego z zastosowaniem komory inhalacyjnej i ustnika / ściśle przylegającej maski.

4. Należy unikać wykonywania spirometrii u pacjentów z potwierdzoną diagnozą COVID-19 oraz u pacjentów z podejrzeniem COVID-19.
Przeprowadzenie badania spirometrycznego może przenosić cząsteczki wirusa, tym samym naraża personel medyczny oraz pacjentów na infekcję, dlatego też eksperci zalecają ograniczanie wykonywania tej procedury. W sytuacji pilnej potrzeby wykonania spirometrii GINA rekomenduje skorzystanie z zaleceń WHO dostępnych pod adresem: https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

5. Jeśli jest potrzeba zastosowania innych procedur generujących aerozol, postępowanie powinno być zgodne z zaleceniami kontroli zakażeń.
Wymienione zostały w tym punkcie procedury, takie jak: tlenoterapia (włączając stosowanie tzw. wąsów tlenowych), indukcja plwociny, wentylacja manualna, wentylacja nieinwazyjna, intubacja. W celu zachowania odpowiednich środków ostrożności podczas przeprowadzania powyższych procedur GINA odsyła do zaleceń WHO dostępnych pod adresem: https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

6. Postępowanie lekarzy powinno być zgodne z lokalnymi zaleceniami sanitarnymi. Należy stosować osobiste wyposażenie ochronne, zaleca się uaktualniać wiedzę zgodnie z pojawiającymi się informacjami w danym kraju lub regionie.

Eksperci zaznaczają również, że na obecną chwilę brak jest klarownych dowodów naukowych w kwestii różnicowania pogorszeń kontroli astmy pomiędzy chorymi na COVID-19 a innymi oddechowymi infekcjami wirusowymi takimi jak rinowirusy czy wirus grypy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż eksperci zaznaczają, że opublikowane zalecenia dotyczące postępowania podczas epidemii COVID-19 mają charakter tymczasowy.

źródło: GINA (Global Initiative for Asthma) / Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.