Pacjenci z przywilejami

 4 minuty

źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku, www.nfz-gdansk.pl

Art. 43.
Uprawnienia oznaczone na recepcie symbolem ZK
Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania zaopatrzenie w leki objęte wykazem:
a) leków refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,
b) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Art. 44.
Uprawnienia oznaczone na recepcie symbolem PO (trzy podgrupy uprawnionych)
1. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącemu służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:
a) refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, oraz leki recepturowe.
2. Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem:
a) refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, oraz leki recepturowe.
3. Weteranowi poszkodowanemu na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem:
a) refundowanych w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,
b) refundowanych we wskazaniu określonym stanem klinicznym oraz leki recepturowe.

Strony: 1 2