Opis przypadku pacjentki leczonej sumatryptanem przez wiele lat z pozytywnym efektem

 3 minuty

migrena-sumatryptan

Sumatryptan jest selektywnym agonistą receptora 5-HT1B/1D i pierwszym zarejestrowanym lekiem z grupy tryptanów. To także najlepiej przebadany środek stosowany w przerywaniu napadu migrenowego bólu głowy. Prawidłowo podawany cechuje się udowodnioną skutecznością, dobrą tolerancją i korzystnym profilem bezpieczeństwa, a jego przyjmowanie wiąże się z niewielkim ryzykiem istotnych działań niepożądanych. Istnieją jednak pewne przeciwwskazania do włączenia leku, a także działania niepożądane związane z leczeniem nim. U prezentowanej chorej mimo stosowania różnych leków szeroko stosowanych w przerywaniu napadu w migrenie epizodycznej skuteczny okazał się i pozostał sumatryptan. Pozwolił on pacjentce na prawidłowe funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym.

Czym jest migrena?

Migrena jest pierwotnym bólem głowy charakteryzującym się nawracającymi napadami bólu głowy o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego ze współwystępującymi objawami autonomicznymi i neurologicznymi. Zgodnie z wytycznymi ICHD-3 (International Classification of Headache Disorders 3rd edition) ból migrenowy ma często charakter pulsujący, jednostronny, nasilany przez wysiłek fizyczny, z towarzyszącymi nudnościami lub wymiotami, nadwrażliwością na światło lub dźwięk.

Napadów migreny doświadcza ok. 15% populacji (18% kobiet i 6% mężczyzn) w krajach zachodnich, a 20-40% pacjentów doświadcza więcej niż jednego napadu migrenowego w miesiącu. Pierwsze napady migrenowego bólu najczęściej występują u nastolatków i młodych dorosłych[1].

Według różnych źródeł naukowych migrena określana jako „ciężka” lub „bardzo ciężka” występuje u ponad 80% pacjentów, a czas trwania pojedynczego napadu bólu głowy przekracza 24 h u ponad 50% pacjentów[2-3]. Z tego powodu epidemiologiczna analiza Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) Global Burden of diseases, Injuries and Risk Factors 2013 (GBD 2013) umieściła migrenę jako ósmą najbardziej upośledzającą codzienne funkcjonowanie chorobę[4]. W badaniu tym przeanalizowano funkcjonowanie pacjentów w 291 chorobach przy użyciu wskaźnika DALYs (disability adjusted life-years), który opisuje łącznie utracone lata życia na skutek przedwczesnej śmierci, uszczerbku na zdrowiu lub w wyniku urazu czy choroby. Migrena negatywnie wpływa na życie chorych przez powodowanie częstej niezdolności do pracy.

W Stanach Zjednoczonych oszacowano, że roczne koszty spowodowane zmniejszoną produktywnością czy dniami opuszczonymi w pracy u osób cierpiących z powodu napadu migreny wynoszą 5,6-17,2 mld dolarów[5, 6].

migrena-sumatryptan-ramka

Piśmiennictwo:
1. Göbel H, Heinze A, Heinze-Kuhn K. Diagnostik und Therapie der Migräne. DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift. 2008; 124(43): 1277-80. http://doi.org/10.1055/s-2007-1024532.
2. Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K et al. Epidemiology of headache in Europe. Eur J Neurol. 2006; 13: 333-45.
3. Stewart WF, Lipton RB, Celentano DD et al. Prevalence of migraine headache in the United States. Relation to age, income, race, and other sociodemographic factors. JAMA. 1992; 267: 64-9.
4. Hamelsky SW, Stewart WF, Lipton RB. Epidemiology of migraine. Curr Pain Headache Rep. 2001; 5: 189-94.
5. Vos T, Flaxman AD, Naghavi M et al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012; 380(9859): 2163-96.
6. Hu XH, Markson LE, Lipton RB et al. Burden of migraine in the United States: Disability and economic costs. Arch Intern Med. 1999; 159: 813-8.
7. McCrory DC, Gray RN. Oral sumatriptan for acute migraine. Cochrane Database Syst Rev 2003; (3): CD002915.
8. Cameron C, Kelly S, Hsieh SC et al. Triptans in the acute treatment of migraine: a systematic review and network meta-analysis. Headache. 2015; 55(suppl. 4): 221-35.
9. Diener HC, Gaul C. Medikamentöse Therapie der akuten Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne [Drug therapy of the acute migraine attack and prophylaxis of migraine]. Dtsch Med. Wochenschr. 2023; 148(11): 678-684. http://doi.org/10.1055/a-1857-3887.
10. Ferrari MD, Roon KI, Lipton RB et al. Oral triptans (serotonin 5-HT 1B/1D agonists) in acute migraine treatment: a meta-analysis of 53 trials. Lancet. 2001; 358: 1668-75.
11. Cady R, Schreiber C. Sumatriptan: update and review. Expert Opinion on Pharmacotherapy. 2006; 7(11): 1503-14. http://doi.org/10.1517/14656566.7.11.1503.