Odpowiedzialność osobista kierownika apteki

 9 minut

autor: mgr farm. Maciej Karbowiak
prezes firmy doradczej „New Concept”, specjalista w zakresie zarządzania i trade marketingu na rynku farmaceutycznym

Niestety wielu farmaceutów pomimo dostrzegania zachodzących zmian nie jest świadoma zmieniających się obowiązków, a co za tym idzie i odpowiedzialności osobistej względem pacjentów, personelu czy chociażby właściciela apteki. Często zapominamy o tym, że do pełnienia funkcji kierownika apteki potrzebne są nie tylko kompetencje merytoryczne czy relacyjne, ale także odpowiednie predyspozycje, by rzeczywiście kierować, a nie być kierowanymi. Kierowanie w tym przypadku oznacza nie tylko podejmowanie decyzji, ale i odpowiedzialność, z której to odpowiedzialności powinniśmy zdawać sobie sprawę.

O tym, że zarządzanie apteką nie jest sprawą łatwą, nikogo nie trzeba przekonywać. Z jednej strony presja pracodawcy, z drugiej personelu i pacjentów oraz wymogi ustawowe. Kierownik apteki to osoba, która musi wykazać się wieloma umiejętnościami – znajomością stale zmieniającego się prawa, ekonomii, marketingu, a nawet psychologii. To on jest na pierwszej „linii frontu” jako osoba podejmująca wiążące decyzje i rozstrzygającą w aptece wszelkie wątpliwości natury merytorycznej, które pojawiają się w kontekście różnych interpretacji przepisów. Każda decyzja jest obarczona ryzykiem, dlatego na barkach kierownika spoczywa ogromna odpowiedzialność.

Musimy wypełniać zadania ustawowe i jednocześnie dbać o rentowność placówki, by zapewnić zysk właścicielowi. Fakt posiadania odpowiednich kompetencji i predyspozycji stanowi też o tym, czy zgadzamy się na to, abyśmy to my podejmowali decyzje i brali za nie świadomą i pełną odpowiedzialność, czy podejmiemy ryzyko „firmowania” decyzji innych, co jednak nie zwalnia nas chociażby z odpowiedzialności ustawowej, nie wspominając o moralnej.

Przypomnijmy i rozważmy, jak wyglądają kwestie związane z odpowiedzialnością osobistą kierownika apteki. Zgodnie z prawem farmaceutycznym, kierownik apteki jest osobą odpowiedzialną za jej prowadzenie.

Strony: 1 2 3