Nowy Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

 2 minuty

źródło: Nia.org.pl, Rynekaptek.pl
fot. archiwum OIA w Łodzi

Wybór nowego szefa aptekarskiego samorządu miał miejsce 30 stycznia br. podczas VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy w Jachrance koło Warszawy. W głosowaniu wzięło udział ponad 300 delegatów reprezentujących wszystkie okręgowe izby aptekarskie w kraju. Mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska uzyskała w nim 202 głosy – jej konkurent, dr farm. Marek Jędrzejczak, zdobył ich 115.

Nowy prezes NRA swoją funkcję będzie pełnić przez najbliższe cztery lata. Mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zapowiada szereg zmian. Chce m.in. ograniczyć obrót pozaapteczny oraz wyeliminować ze struktury właścicielskiej aptek osoby niebędące farmaceutami. Zapowiada również restrukturyzację samorządu pod kątem finansowym.

„Bez względu na to, gdzie wykonujemy swój zawód: w aptece otwartej, szpitalnej, hurtowni czy na uczelni, jesteśmy powołani do niesienia pomocy pacjentom. Siła naszej samorządowej rodziny jest sumą wysiłku ponad trzydziestu tysięcy członków samorządu aptekarskiego. Tak jak w rodzinie w samorządzie aptekarskim mamy te same prawa i obowiązki” – podkreśla w specjalnym liście mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska opublikowanym przez Naczelną Izbę Aptekarską jeszcze przed jej wyborem na funkcję prezesa NRA.