KOWAL: NAMS ułatwi analizę alertów – narzędzie dostępne od stycznia 2023 r.

 3 minuty

kowal-nams

Europejska Organizacja Weryfikacji Leków (EMVO) wraz z krajowymi organizacjami znalazła rozwiązanie, które znacznie ułatwi farmaceutom proces weryfikacji leków i analizę alertów w systemach aptecznych. Na czym będzie polegała optymalizacja w Polsce?

AMS w Europie, w Polsce NAMS

Czym jest NAMS? Jest to narzędzie webowe dostępne przez przeglądarkę internetową, które zostanie zaimplementowane w Polsce i będzie podłączone do ogólnoeuropejskiego systemu AMS. Farmaceuta będzie mógł zalogować się do niego za pomocą aktualnej wersji przeglądarki oraz loginu i certyfikatu do PLMVS. Użytkownik NAMS będzie mógł szybko i sprawnie zobaczyć, czy jego placówka wygenerowała alerty i do jakiej kategorii zostały one przypisane. Dotychczas najczęściej zgłaszanym problemem przez farmaceutów jest ograniczona widoczność alertów i ich przyczyny w oprogramowaniach aptecznych. Nowe narzędzie ułatwi dostęp do tych informacji, pozostając bliźniaczo podobnym do systemu EU HUB.

Jak NAMS pomoże farmaceutom?

NAMS ma umożliwić szybsze i łatwiejsze zarządzanie alertami w zakresie przyczyny ich wygenerowania, analizy, skomentowania oraz zamknięcia.

Narzędzie zastąpi procesy ręczne, co znacznie usprawni obsługę alertów. NAMS zagwarantuje także pełną rejestrację i możliwość skontrolowania wszystkich etapów dochodzenia w sprawie alertu. Warto podkreślić, że w NAMS każdy użytkownik będzie mógł zobaczyć wyłącznie swoje alerty. Specjalnie opracowany algorytm podpowie potencjalną prawdopodobną przyczynę alertu, co usprawni proces ich wyjaśniania. Użytkownicy będą mogli również przesyłać pliki i zmieniać status alertów zgodnie ze statusem dochodzenia.

Dodatkową funkcjonalnością będzie możliwość komunikacji przez system z podmiotem odpowiedzialnym dla danego produktu, przy zachowaniu zasad anonimowości, co również ma usprawnić współpracę na rzecz ochrony zdrowia pacjentów.

Bezpieczeństwo danych

W związku z poszerzonym zakresem dostępu do danych w nowym narzędziu rodzi się pytanie, czy pozostaną one bezpieczne? Dane wykorzystywane w ramach NAMS będą chronione przez istniejące protokoły PLMVS i będą częścią obecnego procesu zarządzania zmianami.

Nowy rok, nowe narzędzie

Projekt rozpoczęty w lipcu 2020 roku zostaje wcielony w życie. EMVO planuje uruchomienie AMS na produkcji już w styczniu 2023 roku. Wówczas MAHy będą mogły podłączyć się do narzędzia i możliwe będzie udostępnienie go szerszej liczbie użytkowników.

źródło: Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL)