Jak sprawdzić warunki dostaw?

 2 minuty

warunki-dostaw-do-aptek

„W jaki sposób sprawdzać i potwierdzać warunki, w jakich odbywał się transport produktów leczniczych, środków spożywczych i wyrobów medycznych?”

Z uwagi na specyfikę danego produktu transport leków może odbywać się w trzech przedziałach temperatury, tj. od 2 st. C do 8 st. C, od 8 st. C do 15 st. C i od 15 st. C do 25 st. C. Najtrudniejszy, z uwagi na bezpieczeństwo leków, jest transport w pierwszym z wymienionych przedziałów temperatur, czyli w tzw. zimnym łańcuchu dostaw. Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[1] Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej[2]. W pkt 3.3. załącznika do tego rozporządzenia wprowadzono szereg wymagań dla przedsiębiorcy zajmującego się transportem leków w zakresie kontroli temperatury i otoczenia. Wśród nich można wymienić:

  • wyposażenie do całodobowego kontrolowania temperatury obszarów i urządzeń, w których przechowywane są produkty lecznicze,
  • przeprowadzenie wstępnego mapowanie temperatury przed rozpoczęciem korzystania z obszarów lub urządzeń magazynowych,
  • odpowiednie rozmieszczenie sprzętu do monitorowania temperatury.

Farmaceuta może sprawdzić warunki, w jakich odbywał się transport leków, zwracając się do hurtowni farmaceutycznej o wydruki temperatur z każdej dostaw dla leków. Umożliwi to porównanie, czy np. leki, które powinny być przewożone w przedziale od 2 st. C do 8 st. C, były transportowane we właściwej temperaturze.

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, ze zm.
2. Dz. U. z 2022 r. poz. 1237.