Farmaceuci ambasadorami profilaktyki stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2 – część 2.

 2 minuty

Stan przedcukrzycowy to schorzenie bardzo mało znane wśród Polaków – wynika z raportu „Polska w stanie przedcukrzycowym 2021”.* 41% badanych określa swój stan wiedzy na temat stanu przedcukrzycowego jako niewielki, a 9% nadal nie zna tego schorzenia w ogóle.

Wiedza respondentów o stanie przedcukrzycowym jest mniejsza niż o cukrzycy – choć zauważa się, że osoby wykształcone i te, które znajdują się w grupach ryzyka cukrzycy, mają ją wyższą niż pozostali respondenci. Osoby z grup ryzyka cukrzycy i chorujące na cukrzycę w swoich opisach stanu przedcukrzycowego częściej niż inni skupiają się na podwyższonym poziomie cukru, postrzegając ten stan jako podobny do cukrzycy lub ją poprzedzający.

Większą wiedzę o stanie przedcukrzycowym posiadają osoby, które chorując na nadciśnienie czy cukrzycę, z własnego doświadczenia potrafią wskazać objawy lub nawet przyczynę tego stanu.

Pomimo niskiej znajomości stanu przedcukrzycowego, badani mają przeważnie poprawne skojarzenia związane z tym, na czym on polega. 41% uważa, że wiąże się z podwyższonym poziomem cukru we krwi. 18% kojarzy ten stan ze wzmożoną sennością i osłabieniem. 8% wie, że skutkiem nieleczonego stanu przedcukrzycowego może być zachorowanie na cukrzycę.

— R E K L A M A —

Piśmiennictwo:
1. Colditz G.A., Willett W.C., Rotnitzky A. i wsp.: Weight gain as a risk factor for clinical diabetes mellitus in women. Ann Intern Med 1995; 122: 481-6.
2. Czupryniak L., Młynarski M., Strojek K. i wsp.: 2021 Guidelines on the management of patients with diabetes. A position of Diabetes Poland. Clinical Diabetology, 2021, Vol. 10, No.1, 1-119.
3. Liese A.D., Nichols M., Sun X. i wsp.: Adherance to the DASH diet is inversly associated with incidence of type 2 diabetes: The Insulin Resistance Atherosclerosis study. Diabetes Care 2009; 32; 8: 1434-1436.
4. https://health.usnews.com/best-diet/best-diets-overall
5. Appel L.J., Moore T.J., Obarzanek E. i wsp.: A Clinical Trial of the Effects of Dietary Patterns on Blood Pressure. DASH Collaborative Research Group. New Engl J Med. 1997; 336: 1117-1124.
6. Cichocka A.: Dieta DASH w teorii i zastosowaniu. Wydawnictwo Medyk, Warszawa 2021.
7. Appel L.J., Sacks F.M., Carey V.J., i wsp.: Effects of protein, monounsaturated fat, and carbohydrate intake on blood pressure and serum lipids: results of the Omni-Heart randomized trial. JAMA 2005; 294 (19): 2455-2464.
8. Fung T.T., Chiuve S.E., McCullough M.L. i wsp.: Adherence to a DASH-style diet and risk of coronary heart disease and stroke in women. Arch Intern Med. 2008; 168: 713-720. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18413553
9. Reedy J., Krebs-Smith S.M., Miller P.E. i wsp.: Higher Diet Quality Is Associated with Decreased Risk of All-Cause, cardiovascular Disease, and Cancer Mortality among Older Adults. J Nutr. 2014; 144 (6): 881-889.
10. Blumenthal J.A., Babyak M.A., Hinderliter A. i wsp.: Effects of the DASH diet alone and in combination with exercise and weight loss on blood pressure and cardiovascular biomarkers in men and women with high blood pressure: the ENCORE study. Arch Intern Med. 2010; 170: 126-135.
11. Farhadnejad H., Asghari G., Mirmiran P., Azizi F.: Dietary approach to stop hypertension diet and cardiovascular risk factors among 10- to 18-year-old individuals. Pediatr Obes.; 2018. 13(4):185-194.
12. Reis J.P., Loria C.M., Sorlie P.D. i wsp: Lifestyle factors and risk for new-onset diabetes: A population-based cohort study Ann Intern Med; 2011;155 (5): 292-299.