Czego potrzebuje mój zespół? – cz. 2

 3 minuty

farmaceutka w aptece w tle farmaceuta

Wielu managerów deklaruje, że zna potrzeby swoich ludzi. Wiedza ta niestety często bazuje na przypuszczeniach, zatem obarczona jest w dużym stopniu błędnymi założeniami. Jak zatem poznać faktyczne potrzeby sowich ludzi?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest prosta: po prostu spytać ich o to! Często w swoich publikacjach podkreślam, jak ważną rolę w zespole pełni komunikacja. I nie chodzi tylko o to, by pracownicy ze sobą rozmawiali. Chodzi tutaj również o rozmowy na linii farmaceuta-kierownik apteki. Być może w codziennej pracy apteki faktycznie nie ma wielu okazji do rozmów i wymieniania się spostrzeżeniami czy potrzebami. Tej wymianie i komunikacji sprzyjać mogą regularne spotkania z zespołem.

Zebrania nie muszą (i nie powinny) służyć tylko zdaniu relacji z obecnej sytuacji w aptece. Nie służą tylko temu, by kierownik apteki przeprowadził monolog na temat wyników i oczekiwań. Powinien to być czas, w którym farmaceuci mogą się wypowiedzieć.

Warto, by wówczas kierownik apteki zadał pytania:

 • Jak wam się pracuje?
 • Co najbardziej przeszkadza wam w codziennej pracy?
 • Co w tej pracy jest dla ciebie ważne?
 • Co pomaga ci w codziennej pracy?

Niektórzy szefowie boją się zadawać takie pytania wprost. Mają obawy, że usłyszą oczekiwania, których nie mogą spełnić. Ale przecież o tym też można powiedzieć otwarcie pracownikom. Szczerość zawsze jest wartością. Można powiedzieć: „Moi drodzy, nie stać nas na takie rozwiązania, ale wspólnie zastanówmy się, jak mogę w inny sposób wam pomóc”. Zadając otwarte pytania pracownikom, przełożony może dowiedzieć się o potrzebach, które naprawdę niewiele kosztują.

Pracownicy często zgłaszają proste potrzeby, takie jak:

 • brak spokojnego miejsca na zjedzenie drugiego śniadania,
 • brak sprawnego czajnika (ekspresu) do przygotowania kawy/herbaty,
 • brak kontaktu z kierownikiem apteki,
 • brak jasnego podziału obowiązków.

To tylko niektóre potrzeby, które zgłaszają mi podczas szkoleń zespoły pracowników. Wśród innych coraz częściej sygnalizowana jest potrzeba rozwoju. Warto pamiętać o tym, że wspieranie i rozwój pracowników, to jedna z podstawowych kompetencji managerskich.

Dla wielu liderów rozwój pracowników, to w głównej mierze kosztowne szkolenia. Oczywiście szkolenia są bardzo dobrym narzędziem wspierającym rozwój pracowników, ale warto podkreślić, że nie jedynym.

Każdy kierownik apteki powinien pamiętać, że rozwijać pracowników można również poprzez:

 • delegowanie nowych zadań i poszerzanie zakresu obowiązków,
 • wymianę doświadczeń i wiedzy między członkami zespołu (na przykład podczas zebrań),
 • dzielenie się na co dzień swoją wiedzą z zespołem farmaceutów (bądź mentorem dla swoich ludzi),
 • obserwowanie i korzystanie z ich potencjału o zasobów.

Spełnianie oczekiwań pracowników, to nic złego. Pod warunkiem jednak, że kierownik apteki potrafi w odpowiedni sposób procesem pokierować.