Czego potrzebuje mój zespół? – cz. 1

 4 minuty

farmaceuci w aptece

Managerowie wiele czasu i energii poświęcają na budowanie efektywnych zespołów. Często uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, by dowiedzieć się, jak taki wyjątkowy zespół stworzyć. Czasem jednak jest tak, że nie trzeba szukać skomplikowanych rozwiązań czy wdrażać jakichś specjalnych strategii. Bywa, że wystarczające staje się zrozumienie, czego potrzebują moi pracownicy.

Każdy kierownik apteki, który chce stworzyć swój „dream team” powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie ma oczekiwania wobec zespołu farmaceutów, po czym pozna, że ma zespół marzeń.

Z pewnością wśród cech efektywnego zespołu znajdą się:

 • zaangażowanie w pracę
 • lojalność wobec szefa, innych członków zespołu i firmy
 • kreatywność i chęć szukania innych rozwiązań
 • otwartość i elastyczność
 • budowanie dobrej atmosfery
 • współpraca i wzajemne wspieranie się
 • dobra komunikacja
 • itd…

Jeśli już zdefiniujemy, czym dla nas jest efektywny zespół, należy się zastanowić, czego potrzebują farmaceuci, by spełnić oczekiwania managera. Badania wskazują, że pracownicy najbardziej potrzebują:

 • Szefa-lidera, który będzie przewodnikiem i wsparciem. Oczekiwania wobec managera są takie, że wszystkich będzie traktowała w jednakowy sposób – bez faworyzowania.
 • Mieć informację jakie są oczekiwania szefa i firmy wobec nich. Dlatego tak ważne jest, by kierownik apteki potrafił precyzyjnie wyznaczać cele swoim farmaceutom. Pracownicy muszą wiedzieć, po co coś wykonują. Należy dzielić się z zespołem wiadomościami na temat postępów i etapu, na jakim (w drodze do wyznaczonego celu) jest apteka (firma). Ważne jest w tym miejscu, by wskazać role i odpowiedzialność poszczególnych farmaceutów za dany obszar.
 • Konsekwencji w działaniu: pracownicy nie lubią, gdy szef zachowuje się jak chorągiewka, mając każdego dnia inne wymagania, wskazując codziennie inny cel, udzielając sprzecznych informacji zwrotnych. Zespół farmaceutów z pewnością będzie pracował efektywniej mając poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
 • Szczerej i prawdziwej informacji zwrotnej. Wbrew pozorom wcale nie chodzi o to, by informacja zwrotna była tylko pozytywna. Pracownicy cenią sobie szczerość szefa i to, że potrafi udzielić zarówno pozytywnej jak i negatywnej informacji zwrotnej w sposób konstruktywny.
 • Jasnego rozdzielania obowiązków – czyli delegowania zadań zgodnie z zasadami. Pracownik, otrzymując zadanie do wykonania musi rozumieć, co ma wykonać oraz musi otrzymać informację, do kiedy dana czynność ma być zrobiona.
 • Otwartości szefa – pracownicy chcą, by szef potrafił ich wysłuchać. Cenne tutaj mogą okazać się wiadomości dotyczące technik aktywnego słuchania. Okażmy farmaceutom, że jesteśmy zainteresowani tym, co do nas mówią. Zaprośmy na rozmowę, nie zbywajmy stwierdzeniem „teraz nie mam czasu” lub „tak, tak rozumiem”, „wiem, co chcesz mi powiedzieć”. Kierownik apteki powinien zbudować w zespole poczucie, że jest oparciem dla swoich ludzi.
 • Wsparcia i okazania szacunku: pracownik, to nie osoba, która ma wykonywać polecenia przełożonego. To przede wszystkim człowiek, któremu należy się szacunek. Warto, by farmaceuci mieli poczucie, że w trudnych momentach mogą liczyć na swojego kierownika. Nawet najtrudniejsze sytuacje w zespole można rozwiązać z szacunkiem, pozostawiając poczucie, że jest się liderem otwartym na swoich pracowników.

Wielu managerów deklaruje, że zna potrzeby swoich ludzi. Wiedza ta niestety często bazuje na przypuszczeniach, zatem obarczona jest w dużym stopniu błędnymi założeniami. Jak zatem poznać faktyczne potrzeby zespołu? O tym w kolejnej odsłonie artykułu, do lektury której serdecznie zapraszam!