Apteki płacą za błędne recepty

 1 minuta

analiza recepty

Urzędnicy sprawdzili 24 tys. recept. Na 171 skontrolowanych aptek w 116 stwierdzili uchybienia. Najczęściej zarzucali farmaceutom, że na druku recepty były niepełne dane pacjenta bądź lekarza, brak potwierdzenia realizacji recept lub realizacja przeterminowanych druków. Dr Tadeusz Bąbelek, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, przyznaje, że farmaceuci znaleźli się między przysłowiowym młotem a kowadłem. Z jednej strony mają pacjenta, z drugiej konieczność dostosowania się do przepisów ustanowionych przez urzędników. Tymczasem, jeśli farmaceuci zrealizują błędną receptę, NFZ nie zwraca za nią pieniędzy. Farmaceuci, nie chcąc odsyłać z kwitkiem pacjentów, często biorą na siebie kontakt z lekarzem, by uzupełnić dane.