Nowe reguły weryfikacji e-recepty

 2 minuty

Internetowa recepta

źródło: Ezdrowie.gov.pl / Rynekaptek.pl

Wprowadzane reguły minimalizują ryzyko błędów, w tym m.in. konieczność ponownej wizyty pacjenta w związku z brakiem możliwości realizacji e-recepty. W sytuacji, gdy w związku ze zmianami nie będzie możliwe wystawienie e-recepty w użytkowanym dotychczas systemie, należy skontaktować się z dostawcą systemu gabinetowego w celu aktualizacji oprogramowania. Recepty można również wystawić w bezpłatnej aplikacji Gabinet.gov.pl.

Reguły, dla których wprowadzono zmiany:

 • Weryfikacja bloku narracyjnego – reguły walidujące poprawność bloku narracyjnego dla e-recept, z wyjątkiem reguł dot. walidacji recept recepturowych.
 • Weryfikacja nr EAN / GTIN – reguła wymagająca dla e-recept refundowanych podania nr EAN/GTIN znajdującego się na wykazie leków refundowanych.
 • Weryfikacja poziomu odpłatności dla recept nierefundowanych (100%) – reguła wymagająca jawnego wskazania poziomu odpłatności 100% dla recept wystawianych na szablonie recepty nierefundowanej.

Pełen spis reguł:

 • REG.WER.3222 Weryfikacja istnienia poziomu odpłatności 100%
 • REG.WER.3251 Weryfikacja kolejności węzłów w bloku narracyjnym – lek gotowy
 • REG.WER.3252 Weryfikacja referencji z bloku narracyjnego względem dokumentu recepty – lek gotowy
 • REG.WER.3358 Weryfikacja stylów atrybutu – lek gotowy
 • REG.WER.3378 Weryfikacja kolejności węzłów w bloku narracyjnym – wyrób medyczny
 • REG.WER.3379 Weryfikacja kolejności węzłów w bloku narracyjnym – środki spożywcze
 • REG.WER.3380 Weryfikacja referencji z bloku narracyjnego względem dokumentu recepty – wyrób medyczny
 • REG.WER.3381 Weryfikacja referencji z bloku narracyjnego względem dokumentu recepty – środki spożywcze
 • REG.WER.3470 Weryfikacja stylów atrybutu – wyrób medyczny
 • REG.WER.3471 Weryfikacja stylów atrybutu – środki spożywcze

REG.WER.669 Zgodność EAN/GTIN z rejestrem leków refundowanych