Apteka pod dobrą ochroną

 8 minut

autorzy:
Jolanta Molińska
dziennikarka, publikuje m.in. na łamach „Newsweek’a” i „Focus’a”
mgr farm. Michał Mańka

Firmy ubezpieczeniowe traktują apteki zwykle tak, jak inne rodzaje działalności. I nic dziwnego, bo przecież pożar czy włamanie mogą zdarzyć się zarówno w aptece, jak i w sklepie, biurze rachunkowym czy innym biznesie. Dlatego tzw. ogólne warunki ubezpieczenia są we wszystkich tych przypadkach bardzo podobne. Aby ubezpieczyć aptekę na wypadek zdarzeń istotnych tylko z punktu widzenia specyfiki prowadzonej działalności, do ubezpieczenia włącza się klauzule umowne. Jakie? Oto najczęściej spotykane – na przykładzie oferty popularnych towarzystw ubezpieczeniowych:

 • PZU oferuje pakiet PZU APTEKA. Według ubezpieczyciela daje on pełną ochronę majątku apteki oraz ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobie trzeciej, w tym także w sytuacji, gdy wynikają one z niewykonania lub nienależytego wykonania leku. Można też objąć ochroną koszty utylizacji zniszczonych leków, jak również ryzyko utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków i, co za tym idzie, zabezpieczyć się przed konsekwencjami finansowymi takiego zdarzenia. Ubezpieczenie obejmie także sprzęt elektroniczny i szyby oraz przedmioty tłukące się. Można także ustalić, że nowo nabyty sprzęt automatycznie włączany jest do polisy bez podnoszenia wysokości składki.
  Szczegóły: www.pzu.pl
 • Warta wyodrębnia specjalną ofertę dla aptekarzy wśród propozycji ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz objęcia ubezpieczeniem kosztów utylizacji leków chroni też przed skutkami utraty dokumentów. Jednak jedynie w przypadku, gdy doszło do niej w wyniku zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem czy rabunku. Można także ubezpieczyć aptekę od zniszczenia leków wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury, gdyby doszło do przerwy w dostawie prądu, awarii urządzenia chłodniczego czy jego uszkodzenia w wyniku uderzenia pioruna.
  Szczegóły: www.warta.pl
 • Pakiet Allianz Apteka Plus ma chronić aptekę przed potencjalnymi zagrożeniami oraz zapewniać ochronę farmaceutom i ich pacjentom. Ubezpieczyciel zapewnia, że dla aptekarzy przygotował specjalną ofertę. Mogą oni m.in. bezpłatnie ubezpieczyć gotówkę w ramach określonego limitu odpowiedzialności, a także ubezpieczyć ryzyko celowego uszkodzenia (np. gdy ktoś celowo rozbije witrynę apteczną czy szybę wewnątrz) i zamieszek wewnętrznych (np. gdy uczestnicy demonstracji wejdą do apteki, zacznie się bójka i ucierpi jej wyposażenie).
  Szczegóły: www.allianz.pl
 • Partner Farmaceuty proponowany przez AVIVĘ oprócz standardowych propozycji ma dla aptekarzy m.in. ubezpieczenie kosztów utylizacji ryzyk czy strat finansowych, w wyniku których utracone zostały dokumenty niezbędne do refundacji leków. Polisa może objąć ponadto np. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk, gotówki, mienia ruchomego itp. OC będzie zaś rozszerzone o odpowiedzialność zawodową farmaceuty.
  Szczegóły: www.aviva.pl

Strony: 1 2