Analiza systemu naliczania marż

 17 minut

autor: mgr farm. Piotr Bohater
Prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

1. Projekt Ministerstwa Zdrowia nowelizacji ustawy refundacyjnej
Jedną z najważniejszych zmian w ustawie refundacyjnej było wprowadzenie od pierwszego stycznia 2012 r. jednakowych cen i odpłatności za wydawane leki refundowane w każdej polskiej aptece. Niestety, wprowadzeniu tego tak bardzo oczekiwanego przez środowisko aptekarskie zapisu towarzyszyło wejście w życie nowego, bardzo niekorzystnego dla aptek, systemu naliczania marż aptecznych tylko do limitu refundacji. Ponieważ tego typu system naliczania marż aptecznych nie jest stosowany w żadnym kraju europejskim, w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej przeprowadzone zostały już w połowie 2011 r. wnikliwe symulacje konsekwencji wejścia w życie nowego systemu naliczania marż aptecznych, które były oparte na podstawie realnych danych przekazanych przez kilkadziesiąt dolnośląskich aptek. Alarmujące wyniki tych symulacji zostały opublikowane na stronie internetowej DIA we wrześniu oraz w październiku 2011 r. Dokładne obliczenia pokazały, że miesięczny spadek przychodu wynikającego z wydanych leków refundowanych w przeciętnej dolnośląskiej aptece będzie wynosić około 4-5 tysięcy złotych, a średnia marża apteczna na leki refundowane spadnie do bardzo niskiego poziomu około 14%. Kolejne symulacje wykonane w Dolnośląskiej Izbie aptekarskiej w drugiej połowie 2011 r. oraz na początku 2012 r. potwierdziły nasze obawy, że nowy system naliczania marż aptecznych będzie miał bardzo niekorzystny wpływ na kondycję ekonomiczną polskich aptek.
Po opublikowaniu wyników obliczeń wykonanych w DIA w roku 2011 wielu członków naszego samorządu ignorowało nasze ostrzeżenia. Często spotykaliśmy się też z zarzutami, że musieliśmy się pomylić i bezpodstawnie straszymy środowisko aptekarskie. Jednak dzisiaj można już stwierdzić jednoznacznie, że wykonane z największą starannością symulacje w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej były wyjątkowo dokładne, a poprawność naszych obliczeń dopiero po upływie roku potwierdzili analitycy IMS Health, informując, że średnia marża apteczna na leki refundowane w Polsce w roku 2012 spadła do poziomu 13,5%.
W dniu 29 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw z dnia 19.04.2013 r. Niestety, w opublikowanym projekcie nie było żadnych propozycji zmiany systemu naliczania marż aptecznych.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8