Zniżka na paski do glukometru z innej firmy

 1 minuta

paski-glukometr

„Czy jeśli pacjent ma receptę na paski do glukometru, których nie ma aktualnie w hurtowni, to czy można na zniżkę wydać mu paski z innej firmy? Pacjent posiada również inny glukometr.”

Można. Paski do glukometru należą do wyrobów medycznych, do których – tak jak do leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego − ma zastosowanie art. 44 ustawy z dnia z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych*. Przepis ten nakłada na osobę wydającą wyroby medyczne obowiązki w zakresie informowania o zamiennikach i na żądanie świadczeniobiorcy wydania takiego zamiennika, w tym przypadku paska do glukometru innej firmy ze zniżką.

* Dz. U. z 2022 r. poz. 2555, ze zm., dalej: k.p.