Zastosowanie cetyryzyny u dzieci – studium przypadków

 7 minut

Dziecko z chusteczką przy twarzy

autorzy:
dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta
dr n. med. Oksana Wojas
prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

Leki przeciwhistaminowe II generacji (LPHIIG), w tym cetyryzyna (CT, Tab. 1), w odróżnieniu od I generacji cechują się selektywnym oddziaływaniem na receptory histaminy, dłuższym czasem działania i dają mniejszą liczbę działań niepożądanych.[2] Cechują się również dobrym wskaźnikiem monitorowania stężenia leku we krwi (farmakokinetyką), szybkim czasem wchłaniania (0,8-3 godzin) i długim czasem działania (do 24 godzin).[3] Większość nie wywołuje powikłań metabolicznych, nie blokuje obwodowego układu cholinergicznego i adrenergicznego (nie przenika przez barierę przenikania krew-mózg, nie modyfikuje działania histaminy – ważnego mediatora w ośrodkowym układzie nerwowym, odpowiadającego m.in. za hamowanie łaknienia, regulację rytmu sen/czuwanie oraz zachowanie równowagi) oraz nie zmieniają aktywności kanałów jonowych w sercu.[1]

W grupie małych dzieci jest najczęściej stosowana ze względu na dobry indeks terapeutyczny, tzn. stosunek efektywności do stopnia bezpieczeństwa. Szczególną uwagę z kolei należy poświęcić pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek niezależnie od wieku przez zaprojektowanie indywidualnego planu terapii CT w odniesieniu do klirensu kreatyniny (Tab. 2). W terapii alergicznego nieżytu nosa autorzy raportu ARIA 2010 (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) rekomendują stosowanie LPHIIG ze względu na brak efektu sedacji i nie wchodzenie w interakcje z cytochromem P450.[6, 7] CT jako LPHIIG wykazuje szerokie spektrum działania nie tylko w leczeniu, ale i profilaktyce przewlekłego i sezonowego alergicznego nieżytu nosa, sezonowego alergicznego zapalenia spojówek, przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (Tab. 1).[8]

Strony: 1 2 3