Zarządzanie zmianą w praktyce aptecznej

 7 minut

Zawrotne tempo zachodzących wokół zmian dyktuje dziś warunki prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej. Jeśli stoimy z naszym biznesem w miejscu, nie tylko cofamy się pod naporem działań konkurencji, ale potęgujemy ryzyko wypadnięcia z gry. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób dokonywać zmian w prowadzeniu działalności, by osiągać oczekiwane rezultaty.

Termin zarządzanie zmianą jest specyficzną odmianą zarządzania w ogóle, bo uwzględnia aspekt zmienności otoczenia, która ze względu na swoją bezprecedensową skalę i tempo ma ogromny wpływ na rozwój przedsiębiorstw. Dodatkowo ważne jest też antycypowanie i przewidywanie kierunków zmian tzw. trendów oraz umiejętne dostosowywanie się do nich, czyli wdrażanie zmian wewnątrz organizacji. Wielu zapomina, że zarządzanie zmianą jest bardzo złożonym procesem, polegającym na przeprowadzeniu organizacji z punktu, w którym się znajduje, do punktu w którym chce się znaleźć, uwzględniając szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które są niezbędne by tę drogę z punktu A do B przejść pomyślnie i w konsekwencji zbierać plony w postaci oczekiwanych rezultatów.

Na gruncie apteki możemy wyszczególnić różne płaszczyzny zmian, które dostrzega osoba zarządzająca na przykład:

  • kierownik widzi potrzebę położenia większego nacisku na świadczenie opieki farmaceutycznej,
  • potrzeba działań stricte marketingowo-sprzedażowych – wprowadzenia do przestrzeni apteki nowych sekcji, typu: porady dermokosmetyczne, trichologiczne,
  • konieczność zmiany oprogramowania,
  • zmiana wystroju apteki,
  • zmiany personalne z obszaru budowania efektywnego zespołu.