Jak zarządzać różnymi generacjami pracowników?

 7 minut

autorka: Anita Gałek
trener, Coach ICF

Współczesny menedżer znający istotę różnic pomiędzy pokoleniami potrafi w odpowiedni sposób pokierować pracownikami. Dzięki temu buduje zespół składający się z kreatywnych i pełnych zaangażowania osób.

W chwili obecnej na rynku pracy mamy następujące pokolenia pracowników:

  • Baby Boomers – reprezentowane przez osoby urodzone w latach: 1946-1964,
  • Pokolenie X – reprezentowane przez osoby urodzone w latach 1965-1980,
  • Pokolenie Y (Millenialsi) – reprezentowane przez osoby urodzone w latach 1981-1993,
  • Pokolenie Z – reprezentowane przez osoby urodzone po 1994 roku.

W literaturze spotkać można inne dane na temat zakresu lat poszczególnych pokoleń. Są one jednak niewielkie i nie wpływają na charakterystykę tych grup. Warto jednak wiedzieć, że głównym kryterium podziału są duże wydarzenia, które łączą osoby w poszczególnych generacjach (w Polsce są to przemiany ustrojowe, wyż demograficzny itp.).

Aby móc skutecznie zarządzać czteroma pokoleniami pracowników, należy wiedzieć, jak dotrzeć do każdej z tych grup. A żeby dotrzeć, trzeba znać motywacje, wartości i język poszczególnych pokoleń.

W ujęciu socjologicznym reprezentanci „Baby Boomers” są osobami, dla których praca to sposób na życie. Pracują ciężko po to, by przeżyć. Są to ludzie będący ostoją spokoju, posiadający dużą wiedzę zawodową i wieloletnie doświadczenie. Ich mocnymi stronami są: sumienność, niezawodność, dbałość o szczegóły. W związku z tym, że są to osoby długo pracujące w jednym miejscu, mają większy problem z adaptowaniem się w nowych warunkach niż ich młodsi koledzy. „Baby Boomersi” potrzebują dużego komfortu pracy. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie piastują często wysokie stanowiska, stąd też duży stres, gdy przychodzi im współpracować z młodymi, energicznymi, pewnymi siebie osobami. Wówczas przedstawiciele „BB” czują się często pominięci, zrzuceni z piedestału.