Faktura na dziecko

 1 minuta

farmaceutka i farmaceuta w aptece

Rodzic, realizując receptę na leki dla dziecka, prosi o wystawienie faktury na swoje dane. Jak zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czy w polu „nabywca” mam zamieścić dane dziecka, a w rubryce „płatnik” dane rodzica?

Nowelizacja art. 86a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[1], która weszła w życie w dniu 6 czerwca 2019 r., nie zabrania finansowania zakupu produktów leczniczych na rzecz pacjentów. Podmiot finansujący zakup leku – w tym wypadku rodzic, nabywa go w imieniu i na rzecz pacjenta (dziecka). Jeżeli wystawiana jest faktura musi ona być wystawiona na tę osobę, na którą przepisano produkt leczniczy (nabywca-dziecko), natomiast jako płatnik może być wskazany ten podmiot, który faktycznie płaci (płatnik-rodzic). Niedozwolona jest natomiast sytuacja, w której realizacja recepty polega na sprzedaży przepisanych na niej produktów na rzecz innego podmiotu, a nie pacjenta wskazanego na recepcie.[2]