Zapytaj eksperta

 2 minuty

Od 1 stycznia br. zgodnie z wytycznymi Naczelnej Rady Aptekarskiej każdy aptekarz zobowiązany jest do noszenia w miejscu pracy identyfikatora potwierdzającego fakt uzyskania przez niego tytułu magistra farmacji. Czy istnieje jakiś konkretny wzór takiego identyfikatora? Jakie informacje muszą się na nim znajdować?

Odpowiedź:
NRA ustaliła w drodze uchwały, że identyfikator musi zawierać imię i nazwisko, tytuł (farmaceuta), tytuł zawodowy (mgr farmacji) oraz logo przynależnej izby aptekarskiej. Identyfikator może zawierać określenia w formie pełnej lub skróconej stopnia lub tytułu naukowego – m.in. dr, prof. oraz zajmowanego stanowiska – kierownik apteki. Na identyfikatorze nie można zamieszczać żadnych dodatkowych informacji i znaków poza wymienionymi w uchwale NRA. Wymiary identyfikatora mogą się wahać: wysokość – od 20 do 55 mm, szerokość – od 40 do 90 mm.

Jestem kierownikiem apteki. Czy istnieją okoliczności, w których pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu na żądanie?

Odpowiedź:
W wyjątkowych sytuacjach pracodawca ma takie prawo. Odmowa udzielenia urlopu na żądanie może wynikać ze szczególnych okoliczności, które powodują, że wyjątkowy interes pracodawcy wymaga obecności pracownika w pracy właśnie danego dnia. Oznacza to, że jeżeli pracodawca powoła się na wyjątkowy interes, który zostanie zagrożony, jeżeli danego dnia pracownik nie stawi się do pracy, może on nie udzielić mu urlopu na żądanie. Pracodawca może odmówić także prawa do urlopu w danym dniu, jeżeli pracownik zamierza wykorzystać uprawnienie urlopowe niezgodnie z przeznaczeniem, np. biorąc urlop zamierza świadomie zaszkodzić pracodawcy swoją absencją w pracy, zamiast – o co oficjalnie wnioskował – załatwiać w tym czasie pilne sprawy osobiste.