Współodpowiedzialność – rzecz o zaangażowanej kulturze pracy

 7 minut

autor: mgr farm. Maciej Karbowiak
prezes firmy doradczej „New Concept”, specjalista w zakresie zarządzania i trade marketingu na rynku farmaceutycznym

Z racji wykonywanych szkoleń i audytów często spotykam się zarówno z kierownikami, właścicielami aptek, jak i z ich pracownikami. Spotkania te często znajdują odzwierciedlenie w tekstach, w których dzielę się z Państwem spostrzeżeniami na temat branży aptecznej, spraw zawodu i naszej pracy w aptece. Tym razem chciałbym poruszyć temat, który nurtuje mnie od dłuższego czasu, a jest konsekwencją obserwacji dokonanych w trakcie pracy z farmaceutami i technikami farmaceutycznymi. Z jednej strony słyszę od pracodawców, jak ciężko jest znaleźć dobrego i zaangażowanego pracownika, z drugiej strony od pracowników – jak trudno jest trafić na dobrego pracodawcę. Mając na uwadze, że pisałem już o systemach motywacji pracowników, chciałbym podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami dotyczącymi współodpowiedzialności pracowników za prowadzenie biznesu, jakim jest apteka.

Już widzę w myślach kilka osób, które z grymasem reagują na słowa apteka i biznes… A jednak – apteka to biznes, który z jednej strony realizuje misję, z drugiej zaś jest przedsięwzięcie gospodarczym nakierowanym na osiąganie zysku z prowadzonej działalności. Zastanówmy się, jak istotna jest potrzeba angażowania się personelu aptek i jaka ciąży na nas odpowiedzialność, także ta biznesowa względem nowych wymagań, które stawiają przed nami pacjenci i konkurencyjny rynek? Jak na jakość świadczonej przez apteki usługi farmaceutycznej i powodzenie przedsięwzięcia pod nazwą apteka wpływają wzajemne relacje pomiędzy właścicielem, kierownikiem apteki a personelem? I czy w końcu potrafimy wziąć na siebie odpowiedzialność i zaangażować się jako pracownicy w rozwój biznesu, którego nie jesteśmy właścicielami, ale stanowimy jego najistotniejszy element?

Strony: 1 2 3