Ustawa o wyrobach medycznych

 1 minuta

roznokolorowe tabletki

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych – informuje Samorząd Aptekarski. Jej celem jest wprowadzenie niezbędnych instrumentów do stosowania na terytorium RP stosownego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Chodzi o rozporządzenie 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz rozporządzenie 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, które mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarze ww. wyrobów.

Ustawa w ramach realizacji przepisów ww. rozporządzeń wyznaczyła Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na organ właściwy do wdrożenia wymienionych rozporządzeń oraz organ odpowiedzialny za jednostki notyfikowane do wykonywania działań w ramach oceny zgodności.

Pełną treść ustawy znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl