URPL: decyzja w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

 1 minuta

aptekarz przed monitorem

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym. Zestawienie ujęte w opublikowanym dokumencie przedstawia decyzje wydane we wrześniu 2021 r.

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej:

źródło: Nia.org.pl