Trzy czwarte Polaków korzysta z e-recept

 3 minuty

e-recepta

Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że cyfrowe recepty wykorzystuje trzy czwarte badanych osób (76 proc.), a z tego ponad dwie piąte (44 proc.) robi to regularnie. Z kolei skierowania otrzymywane poprzez wiadomości SMS, e-maile lub aplikacje internetowe są stosowane przez sześciu na dziesięciu ankietowanych (61 proc.) – informuje sondaż przeprowadzony przez CBOS, na który powołuje się serwis Politykazdrowotna.com.

Cyfrowe udogodnienia w opiece zdrowotnej

W bieżącym roku w badaniu przeprowadzonym przez CBOS po raz pierwszy zwrócono uwagę respondentów na cyfrowe udogodnienia w ramach korzystania z opieki zdrowotnej, takie jak e-recepty, e-skierowania oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Twórcy badania wskazują, że aż trzy czwarte ankietowanych (76 proc.) wykorzystuje cyfrowe recepty, z tego ponad dwie piąte (44 procent) robi to regularnie. Jeśli chodzi o skierowania otrzymywane poprzez wiadomości SMS, e-maile lub aplikacje internetowe, 6 na 10 badanych (61 proc.) korzysta z tej możliwości, a z tej grupy ponad jedna piąta (27 proc.) robi to często. W kontekście Internetowego Konta Pacjenta (IKP) zauważa się najniższe wykorzystanie. Z tej opcji korzysta ponad dwie piąte osób (43 procent), jednak tylko 16 procent z nich robi to często.

Osoby korzystające z usług medycznych online, zwane „e-pacjentami” są przeważnie młodszymi badanymi w wieku 25-34 lat, mieszkającymi w dużych miastach (o populacji od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców), posiadającymi wyższe wykształcenie oraz osiągającymi najwyższe dochody na osobę w gospodarstwie domowym (4000 zł i więcej).

Korzystanie z usług medycznych

W czerwcowym sondażu przeprowadzonym przez CBOS Polacy zostali również zapytani o korzystanie z usług medycznych w ciągu półrocza poprzedzającego badanie. W tym okresie usługi medyczne, takie jak porady lekarskie, wizyty u stomatologa lub protetyka, badania w laboratorium analitycznym czy pracowni diagnostycznej, skorzystało 86 procent Polaków, co stanowi wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu do wyników z dwóch lat wcześniej.

Siedem na dziesięciu respondentów (70 proc.) odwiedziło w tym czasie lekarza ogólnego, a prawie sześciu na dziesięciu (58 proc.) skonsultowało się z lekarzem specjalistą. Badania laboratoryjne poddało się niemal dwie trzecie ankietowanych (64 proc.), z czego trzy piąte (59 proc.) skorzystało z usług laboratorium analitycznego, a dwie piąte (41 proc.) skorzystało z pracowni diagnostycznej. Ponad połowa Polaków (52 proc.) w ciągu półrocza przed badaniem odwiedziła dentystę lub protetyka.

źródło: Politykazdrowotna.com