Trudny moment – likwidacja apteki

 6 minut

Decyzja o zamknięciu apteki może wynikać z wielu powodów: biznes przestał być opłacalny, właściciel chce zmienić profil działalności, z powodów osobistych, nie może poświęcić tej sferze swojego czasu i zdolności bądź też postanowił zmienić własną działalność na etat w czyjejś firmie. Bez względu na to, co zdecyduje o zamknięciu placówki, procedura likwidacji apteki zawsze jest podobna.

Kogo powiadomić o likwidacji apteki?

Pierwszym krokiem, który powinien wykonać właściciel apteki w tej sytuacji jest pisemne powiadomienie o swojej decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. W piśmie tym powinna znaleźć się informacja o dacie zamknięcia placówki, a także data wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. O tym ostatnim fakcie można także poinformować inspektora farmaceutycznego oddzielnym pismem. Jak informuje Śląski Inspektor Farmaceutyczny, właściciel ma możliwość w terminie 7-14 dni przed planowaną likwidacją złożyć wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonego zezwolenia na prowadzenie apteki. Takie pismo należy opłacić opłatą skarbową i przedłożyć dowód wpłaty. Dodatkowo należy wysłać pismo do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakończeniu działalności apteki. Takie samo pismo w terminie 14 dni od zamknięcia apteki powinno trafić również do wydziału zdrowia starostwa powiatowego, właściwego dla miejsca prowadzenia placówki, ponadto  do organu prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej oraz miejscowo właściwego urzędu skarbowego.

Decyzja organu o wykreśleniu właściciela apteki z rejestru przedsiębiorców wymaga zazwyczaj 14 dni roboczych. Jeżeli właściciel wynajmuje lokal na prowadzenie apteki, powinien z odpowiednim wyprzedzeniem (przewidzianym w umowie) powiadomić właściciela lokalu o wypowiedzeniu umowy najmu. Chyba że zamierza prowadzić w lokalu inną działalność lub nie ma możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia. Jeżeli apteka zatrudnia pracowników powinni oni dostać wypowiedzenia umów o pracę z powodu likwidacji zakładu pracy, zgodne z wymaganiami kodeksu pracy. Dokumenty o wyrejestrowaniu pracowników i ewentualnie także właściciela apteki z ubezpieczenia społecznego, należy dostarczyć do właściwego miejscowo ZUS w terminie 7 dni od daty zaprzestania prowadzenia działalności. Ponadto, przedsiębiorca który kończy działalność powinien zwrócić oryginał i kopię zezwolenia na prowadzenie apteki, a także wyrejestrować książkę narkotyczną i ewidencję pracowników.

Strony: 1 2 3