Szczecin wyda więcej na leki dla ubogich

 1 minuta

Choć w Szczecinie miasto dopłaca do leków najuboższym, także tu bardzo wielu pacjentów od aptecznych okienek odchodzi z niczym. Od prawie 5 lat działa tu miejski program wydawania leków dla najuboższych. W 2009 r. miasto wydało na ten cel 480 tys. zł, refundując 6,8 tys. świadczeń, średnio po 70 zł. W tegorocznym budżecie zaplanowano pół miliona na ponad tysiąc świadczeń więcej niż poprzednio, na podobną średnią kwotę 70 zł.