Suplementy diety na jednej półce z lekami? Ekspert wyjaśnia

 1 minuta

prawo-suplementy-leki-polki

Czy produkty mające, dajmy na to, status wyrobu medycznego w tabletkach mogą być przechowywane na jednej półce bądź w jednej szufladzie razem z produktami w statusie leku?

Zgodnie z art. 86 ust. 8 upf w aptekach ogólnodostępnych na wydzielonych stoiskach można sprzedawać produkty określone w art. 72 ust. 5 (tj. w tym wyroby medyczne w tabletkach) posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia, pod warunkiem że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać podstawowej działalności apteki.

Z powyższego należy wywieść, że wyroby medyczne w tabletkach mogą być przechowywane na jednej półce/szufladzie, o ile będą oddzielone od produktów leczniczych.