Sens odkrywania i radość tworzenia

 6 minut

gala-fundacja-naukowa-polpharma

„Jak wycenić radość poznawania? Jak oszacować wysiłek pracy? Jak skalkulować efekt zmian? I na koniec – jaką liczbą opisać moją radość i satysfakcję, że razem możemy realnie zmieniać polską naukę?” – te słowa skierował do gości Jerzy Starak, pomysłodawca i fundator Naukowej Fundacji Polpharmy, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma S.A. podczas uroczystości wręczenia grantów laureatom XX edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych.

We wtorek 21 czerwca 2022 r. w Warszawie, podczas oficjalnej uroczystości zostały wręczone granty laureatom XX edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy. Tematem najnowszej edycji konkursu przeprowadzonej w 2021 r. był „Covid-19 – etiopatologia, klinika, zdrowie publiczne”.

Na konkurs wpłynęły 22 wnioski projektów badawczych. Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu 2 grantów. Łączny koszt realizacji obu projektów wynosi 1 104 720,00 zł.

Laureaci XX edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy

Na zdjęciu dr hab. n. med. Anna Wardowska i dr hab. n. med. Tomasz Skirecki

dr hab. n. med. Anna Wardowska
Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Temat: „Układ immunologiczny pacjentów z nerkową postacią tocznia rumieniowatego układowego po przebytej infekcji SARS-CoV-2”
Koszt realizacji projektu: 518 400 zł

dr hab. n. med. Tomasz Skirecki
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Cytologii Klinicznej i Pracownia Cytometrii Przepływowej w Warszawie
Temat: „Włóknienie płuc w przebiegu COVID-19: opracowanie nowego modelu in vivo i poznanie roli osi inflamasom-TGF-β1-perycyty w patomechanizmie włóknienia”
Koszt realizacji projektu: 586 320 zł

Pasja, która zmienia rzeczywistość

Wręczając statuetki tegorocznym zwycięzcom, Jerzy Starak powiedział: „W filozofii mojego życia bliska jest mi perspektywa poprawiania. Bycia lepszym. Ścigania się z liderami. Lubię pracować nad sobą, ale lubię też odmieniać rzeczywistość. Możliwość zmiany jest dla mnie motywacją i nadaje sens działania. Wiem, że wielu z Was podziela to podejście do życia. Dziękuję, że dzięki wspólnej pasji możemy brać udział w wartościowym wyścigu.

Władze Polpharmy i Naukowej Fundacji Polpharmy z Laureatami Konkursu na projekt badawczy

Na zdjęciu władze Polpharmy i Naukowej Fundacji Polpharmy z Laureatami Konkursu na projekt badawczy.

Agata Łapińska-Kołodzińska, Prezeska Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, prezentując założenia strategii Fundacji na najbliższe lata, nawiązała do słów Marii Skłodowskiej-Curie: „Nauka leży u podstaw każdego postępu i ułatwia życie”. Podczas uroczystości został zaprezentowany również najnowszy raport Naukowej Fundacji Polpharmy, podsumowujący roczne działania, który został przygotowany w partnerstwie z „Pulsem Medycyny”.

„Raport jest symbolicznym wyrazem nowego otwarcia i nowego spojrzenia. To efekt naszej wspólnej pracy i wypracowanej spójnej koncepcji tego, na czym chcemy i będziemy się skupiać w najbliższych latach – powiedziała Daniela Piotrowska, Dyrektorka Naukowej Fundacji Polpharmy.

Głos zabrał również prof. Michał Markuszewski, Prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który przedstawił ideę konkursu i Nagrodę Prof. Romana Kaliszana.

Od lewej: Jerzy Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma S.A., laureaci XX edycji konkursu: dr hab. n. med. Anna Wardowska i dr hab. n. med. Tomasz Skirecki oraz prof. Janina Stępińska, Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Polpharmy

Od lewej: Jerzy Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma S.A., laureaci XX edycji konkursu: dr hab. n. med. Anna Wardowska i dr hab. n. med. Tomasz Skirecki oraz prof. Janina Stępińska, Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Polpharmy.

Na zakończenie uroczystości wystąpił gość specjalny Linnar Viik, przewodniczący EIT Digital – Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, były doradca estońskiego rządu ds. informatyzacji i obecnie członek Rady Cyfrowej przy prezydencie Estonii. Tytuł jego wystąpienia: „Trust me, I’m (Robot) Doctor” był nawiązaniem do tematu XXI edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji: „Cyfryzacja dla poprawy wyników leczenia”. O jego założeniach opowiedziała prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji. Jego celem jest doskonalenie współpracy lekarza z pacjentem w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji poprzez zastosowanie metod i narzędzi informatycznych.

Misja Naukowej Fundacji Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy, zgodnie ze swoją misją „Pomagamy Ludziom Nauki”, wspiera rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych. Już ponad 27 mln zł wynosi wartość środków przekazanych na działalność statutową Naukowej Fundacji Polpharmy od 2001 r. W 20 dotychczasowych edycjach na konkurs wpłynęło 709 projektów prac badawczych. Granty przyznano 80 zespołom badawczym. W tym czasie wartość środków przekazanych na działalność statutową Naukowej Fundacji Polpharmy wyniosła ponad 27 mln zł. Badania finansowane przez Fundację mają nowatorski charakter, a ich wyniki publikowane są w liczących się zagranicznych czasopismach naukowych. Na ich podstawie powstało kilkanaście zgłoszeń patentowych.

Cykl debat na jubileusz Fundacji

W 2021 r. z okazji Jubileuszu 20-lecia Naukowa Fundacja Polpharmy zainaugurowała cykl debat online cieszący się dużym zainteresowaniem odbiorców. W bieżącym roku debaty są kontynuowane, a ich tematem przewodnim jest compliance.

W obecnej sytuacji, kiedy do lekarzy zgłasza się coraz więcej pacjentów po przebytym COVID-19, bardzo ważną rolę odgrywa edukacja na temat barier i czynników sprzyjających przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych.

Trzecia debata pt. „Jakie nowości dla pacjenta przyniósł rok 2022” odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2022 o godz. 15:00. Poprowadzi ją prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska. Wezmą w niej udział: dr hab. n. med. i n. o zdr. Łukasz Kołtowski, dr hab. n. med. Wojciech Feleszko, prof. nadzw. Dr hab. n. med. Mirosław Ząbek oraz Jowita Michalska, założycielka Fundacji Digital University, Ambasadorka Singularity University.

Debaty można śledzić na stronie: https://polpharma.pl/naukowa-fundacja-polpharmy/debaty/

źródło: Naukowa Fundacja Polpharmy