Senior w aptece

 6 minut

Zakładając ogólnie, że wraz z wiekiem pogarsza się stan zdrowia i wydolność organizmu, możemy stwierdzić, że im więcej osób starszych, tym więcej pacjentów stale przyjmujących leki. Oczywiście istnieje wiele czynników wpływających na stan zdrowia. Są predyspozycje genetyczne sprzyjające powstaniu pewnych chorób (np.: występowaniu alergii, żylaków, nowotworów), na które nie mamy wpływu, ale wiedząc o ich istnieniu, jesteśmy w stanie prowadzić działania profilaktyczne, które opóźniają lub niwelują pojawienie się choroby. Nie zawsze mamy też wpływ na czynniki środowiskowe związane z zanieczyszczeniem środowiska, jakością żywności i stresem. Różny jest także poziom profilaktyki medycznej. Wykonywanie badań kontrolnych i korzystanie z pomocy medycznej oraz opieki farmaceutycznej nie jest standardem. Rynek medyczny oferuje wiele produktów, które umożliwiają prawidłową terapię i znaczną poprawę jakości życia pacjenta, pod warunkiem odpowiedniego stosowania. Dlatego należy szczególną uwagę poświęcić świadomości zdrowotnej pacjenta i profilaktyce medycznej. Dotyczy to w szczególny sposób osób starszych.

Pacjenci aptek to przede wszystkim osoby chore. W ostatnich latach wzrosła liczba osób prowadzących suplementację diety i zaopatrujących się w dermokosmetyki, jednak zdecydowana większość to osoby stale lub okresowo stosujące leki. Indywidualne cechy starzenia się oraz różny przebieg chorób (wczesna lub późna diagnoza, odpowiednia terapia) są podstawą stanu zdrowia seniora. Jednak czynnikiem w znaczący sposób wpływającym na funkcjonowanie osoby starszej jest tzw. czynnik psychospołeczny, czyli odczucie osamotnienia i braku użyteczności w społeczeństwie i rodzinie. Dlatego seniorzy powinni być traktowani z dużą uwagą i wyrozumiałością. Pewne sytuacje, które dla osoby młodej, zdrowej są rutyną i codziennością, dla seniora mogą być ekstremalne, np.: zakupy, wizyta u lekarza, pójście do apteki.

Placówki służby zdrowia są zobowiązane do dostosowania się do pacjentów starszych lub niepełnosprawnych. Likwiduje się bariery architektoniczne (schody, śliskie podłogi) oraz zapewnia miejsca do siedzenia w czasie oczekiwania na wizytę lub zakup leku. Dystrybutory wody umożliwiają zaspokojenie pragnienia albo popicie leku. Niektóre apteki instalują przy ladach barierki umożliwiające podtrzymanie się oraz szkła powiększające przy kasach, dzięki czemu senior nie musi korzystać z okularów do czytania. Coraz częściej w aptekach pojawiają się regały dedykowane osobom starszym opatrzone hasłem „senior”, na których eksponowane są preparaty wspomagające zdrowie osób 60+ i odpowiednie dla nich kosmetyki. Ułatwia to osobom w podeszłym wieku znalezienie potrzebnego preparatu i umożliwia im zapoznanie się z nowościami. Apteki posiadające stałych pacjentów stale przyjmujących leki, planując stany magazynowe, starają się zapewnić obecność konkretnych leków. Ma to istotne znaczenie dla osób starszych, którym trudno przyjść do apteki po lek, który musimy zamówić na wieczór lub następny dzień. Zmiany list refundacyjnych co dwa miesiące nie ułatwiają gospodarki magazynowej apteki. Nie są też wygodne dla pacjenta w podeszłym wieku, który przyzwyczaja się do zakupu znanego sobie leku i jego ceny.

Strony: 1 2