Retinopatia – groźne powikłanie cukrzycowe

 5 minut

autorka: mgr farm. Ewelina Rydzik-Strzemska

Cukrzyca to jedna z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. W Polsce cierpi na nią ponad 3 mln osób. Długo utrzymujący się niewyrównany metabolizm pacjentów z cukrzycą obu typów prowadzi do występowania różnego rodzaju powikłań stanowiących poważne zagrożenie dla jakości oraz długości życia.

Powikłania cukrzycy wynikające z uszkodzenia śródbłonka naczyń prowadzą do mikro- oraz makroangiopatii. Do mikroangiopatii zaliczamy m.in. retinopatię cukrzycową, która jest najczęstszym przewlekłym powikłaniem cukrzycy dotyczącym narządu wzroku. Nieprawidłowość ta przez wiele lat może rozwijać się bezobjawowo, a przez to stanowi duże niebezpieczeństwo dla pacjenta. Bezpośrednimi przyczynami utraty wzroku w wyniku retinopatii są m.in.: krwotok przedsiatkówkowy lub do ciała szklistego, cukrzycowy obrzęk plamki, trakcyjne odwarstwienie siatkówki oraz jaskra neowaskularna. Niestety spośród 3 mln Polaków chorych na cukrzycę retinopatia rozwinie się aż u połowy z nich.

Czym jest retinopatia cukrzycowa?
Pod pojęciem retinopatii cukrzycowej rozumie się uszkodzenie małych naczyń krwionośnych w siatkówce oka w wyniku jej długotrwałego niedokrwienia i niedotlenienia. Uszkodzenie mikrokrążenia siatkówki uruchamia całą kaskadę patologicznych zmian w dnie oka. Uszkodzone naczynia mogą pękać, powodując krwotoki, zaś nowo powstające naczynia rosnąć na powierzchni siatkówki. Konsekwencją retinopatii cukrzycowej, mogącą wystąpić w każdym jej stadium, jest makulopatia cukrzycowa, czyli cukrzycowy obrzęk plamki żółtej.

Klasyfikacja retinopatii cukrzycowej:

  • retinopatia nieproliferacyjna – to wczesna postać retinopatii, która rozpoznana pozwala na oszacowanie ryzyka postępu choroby i utraty wzroku oraz ustalenie częstości badań okulistycznych,
  • retinopatia przedproliferacyjna – stanowi najcięższe stadium retinopatii nieproliferacyjnej objawiające się krwawieniem i obrzękiem siatkówki,
  • retinopatia proliferacyjna – to najcięższa postać retinopatii, która prowadzi do uszkodzenia wzroku w wyniku: nawracających wylewów do ciała szklistego z nowo powstałych naczyń, odwarstwienia siatkówki na skutek pociągania jej przez błony proliferacyjne i rozwoju jaskry.

Przejście retinopatii nieproliferacyjnej w proliferacyjną doprowadza do pogorszenia ostrości widzenia, a w konsekwencji do ślepoty.

Strony: 1 2