Resort zdrowia rozszerza wykaz o 9 nowych substancji psychoaktywnych

 2 minuty

źródło: Legislacja.rcl.gov.pl / Rynekaptek.pl

Dokonano zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych,środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych, które obejmują:

1) przeniesienie do grupy II–P następujących substancji:

a) z grupy I–P: etylon, 4-MEC, pentedron, 4,4’-DMAR, 4-FLUOROAMFETAMINA (4-FA), mefedron, metylon,

b) z grupy IV–P: alfa-PVP, MDPV,

c) z grupy I–N: AB-PINACA, AB-CHMINACA, 5F-PB-22, UR-144, MDMB-CHMICA, 5F-AKB-48, XLR-11, 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB), AM-2201, CUMYL-4CN-BINACA, ADB-CHMINACA, JWH-018,

d) z wykazu nowych substancji psychoaktywnych: FUB-AMB, ADB-FUBINACA,N-etylopentylon (N-etylonorpentylon).

Dokonano także rozszerzenia grupy IV–P o fenazepam i grupy I-N o ortofluorofentanyl.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 sierpnia 2018 r. dokonano również zmian polegających na rozszerzeniu wykazu nowych substancji psychoaktywnych o kolejnych dziewięć substancji rekomendowanych Ministrowi Zdrowia przez Zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych.

W stosunku do ww. rozporządzenia, w którym ujęto trzydzieści jeden nowych substancji psychoaktywnych, w projektowanej nowelizacji, wykaz nowych substancji psychoaktywnych został rozszerzony o kolejnych dziewięć substancji o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy i jednocześnie przeniesiono trzy substancje do wykazu „2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II–P”. Nowy wykaz w postaci nazw i oznaczeń chemicznych będzie zawierał trzydzieści siedem nowych substancji psychoaktywnych.

Zespół dokonał oceny potencjalnych zagrożeń, możliwości powodowania szkód społecznych oraz działania na ośrodkowy układ nerwowy, wynikających z używania następujących substancji: 3-FLUOROFENMETRAZYNA, KLONAZOLAM, FLUBROMAZOLAM, DIKLAZEPAM, 3-HYDROKSYFENAZEPAM, 4-HO-MiPT, ALD-52, ETH-LAD, pF-4-METYLOAMINOREKS, rekomendując Ministrowi Zdrowia umieszczenie ich w wykazie nowych substancji psychoaktywnych.

Minister Zdrowia zaakceptował rekomendację Zespołu. Substancje te wykazują działanie na ośrodkowy układ nerwowy, zostały zidentyfikowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz powodować szkody społeczne.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pełną treść projektu znajdą Państwo TUTAJ.