Reklama leku w informacyjnym materiale apteki

 4 minuty

ulotka leku reklama

Farmaceuci wymieniani są przez pacjentów tuż po lekarzach jako drugie źródło informacji o lekach. Tak wysoka pozycja zobowiązuje, ale też nakłada obowiązek rzetelnego zapoznania się z zasadami dotyczącymi reklamy produktów leczniczych.

Wymagane prawem elementy reklamy

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy leków, które weszło w życie w grudniu ub.r., wprowadziło kilka istotnych, również dla farmaceutów, zmian w zakresie prowadzenia reklamy produktów leczniczych. Należy pamiętać, że informacje o lekach OTC dostępnych w aptece, publikowane przez właścicieli aptek w materiałach informacyjnych kierowanych do klientów, stanowią zgodnie z przepisami prawa, reklamę tych leków, w związku z czym powinny być zgodne z przepisami prawa dotyczącymi reklamy. Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia w sprawie reklamy leków dopuszczalne jest, aby w jednym materiale reklamowym prezentowanych było kilka produktów leczniczych „zawierających tę samą substancję czynną, lecz różne postacie farmaceutyczne”. Dopuszcza się również prezentowanie produktów „zawierających różny skład substancji czynnych”, pod warunkiem jednak, że „reklama każdego z reklamowanych produktów leczniczych spełnia warunki określone w rozporządzeniu”. Oznacza to, że publikując informację o dostępności w aptece określonych leków, w materiale informacyjnym powinny znaleźć się również wszystkie wymagane w reklamie produktów leczniczych pozostałe informacje dotyczące każdego z wymienionych tam leków. Często stosowaną przez właścicieli aptek praktyką jest zamieszczenie w materiale informacyjnym kierowanym do pacjentów dotyczącym dostępności leków OTC w aptece, zdjęcia opakowania leku. Znajduje się bowiem na nim najczęściej większość informacji wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności: nazwa produktu, nazwa substancji czynnej, dawka, postać farmaceutyczna, określenie podmiotu odpowiedzialnego oraz wskazania do stosowania produktu. Jeżeli informacji tych nie ma na zdjęciu opakowania, należy je zamieścić bezpośrednio obok zdjęcia. Należy jednak pamiętać, że ustawodawca w przepisach nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy leków, wprowadził obowiązek zamieszczania również informacji o przeciwwskazaniach do stosowania leku. Powyższe dane muszą być zamieszczone w sposób czytelny, nie mogą być więc drukowane zbyt małą czcionką.

Nowa treść ostrzeżenia

Oprócz tego, w materiale informacyjnym konieczne jest zamieszczenie ostrzeżenia, w zmienionej nowym rozporządzeniem treści: „Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu”. Należy pamiętać, że ostrzeżenie należy umieścić na każdej stronie materiału informacyjnego, na której znajdują się informacje o dostępnych w aptece lekach, w dolnej części strony, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 10 proc. jej powierzchni. Tekst powinien wyróżniać się od tła płaszczyzny, być czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami nie może być większa niż wysokość liter. Słowem – tekst ma rzucać się w oczy.