Reklama leku musi być rzetelna

 1 minuta

reklama leków zasady

W art. 55. ustawy pojawi się wyraźny nakaz, aby reklama leku kierowana do publicznej wiadomości nie zawierała treści, które odnoszą się w formie nieodpowiedniej, zatrważającej lub wprowadzającej w błąd – czytamy w dzienniku „Rzeczpospolita”. Ministerstwo tłumaczy, że jest to implementacja wymagania zawartego w dyrektywie 2001/83/ WE, która zakazuje takich właśnie reklam leków, a także wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sygn. C-374/05). ETS orzekł wtedy, że zakazuje się reklamy leku w formie ogłoszonego w Internecie losowania nagród, w zakresie, w jakim sprzyjałoby to irracjonalnemu stosowaniu tego medykamentu i prowadziło do bezpośredniej jego dystrybucji wśród odbiorców.