Refundowana opieka farmaceutyczna – pytania i odpowiedzi

 4 minuty

Rolą farmaceutów sprawujących opiekę farmaceutyczną w ramach NFZ ma być ograniczenie polipragmazji. Obawiam się, że właściciel apteki, który nie jest farmaceutą, nie pozwoli nam na to – jemu przede wszystkim zależy na zwiększeniu sprzedaży…

Wprowadzenie opieki farmaceutycznej do świadomości pacjentów i także farmaceutów to złożony proces. Zmiany, aby były skuteczne, powinny obejmować nie tylko umożliwienie wykonywania usług farmaceutycznych w ramach umowy z NFZ, ale również przekonstruowanie całego rynku farmaceutycznego, a w szczególności części dotyczącej sprzedaży pozaaptecznej. Gdyby w ramach kompleksowych zmian do aptek wróciła choćby ta część rynku, to opieka farmaceutyczna nabrałaby innego sensu. Takie zmiany nie wydarzą się same, o tym trzeba dyskutować, zwracać uwagę, że nie uda się pomóc pacjentom, jeśli ekonomia apteki jest słaba lub pierwszeństwo mają inne pozamedyczne aspekty.

Jakie warunki będzie musiała spełnić apteka, aby mogła zawrzeć umowę z NFZ na świadczenie usług farmaceutycznych? Czy np. będzie musiała dysponować wydzielonym pomieszczeniem?

Tworzenie nowych rozwiązań prawnych musi uwzględniać stan już istniejący. Na ten moment apteki nie dysponują specjalnie przygotowanymi pomieszczeniami do rozmów z pacjentami. Uważam, że wystarczy zastrzec, że wywiad z pacjentem ma być przeprowadzany w warunkach zapewniających mu maksimum intymności. Rozwiązania techniczne pojawią się same, zapewne w jednej aptece będzie to wydzielone miejsce na zapleczu w innej, większej osobny boks w ekspedycji. O ich funkcjonalności i skuteczności zdecydują sami pacjenci – albo zechcą z nich skorzystać albo nie.

Czy Ministerstwo Zdrowia planuje szkolenie farmaceutów świadczących opiekę farmaceutyczną (może materiały informacyjne)?

Na tym etapie prac jeszcze trudno mówić o szkoleniach. MZ nie uczestniczy w organizacji szkoleń ciągłych dla farmaceutów, robią to uczelnie medyczne i samorząd aptekarski. Natomiast jeśli Departament Polityki Lekowej w MZ będzie chciał zaangażować się w kampanie szkoleniową, to na pewno wyjdzie to na dobre temu projektowi.

Jak NFZ skontroluje, czy pacjent zapisał się tylko do jednej apteki czy do kilku? Jak często pacjent będzie musiał zmieniać aptekę, która się nim opiekuje?

Identyfikacja pacjenta w ramach systemu rozliczeń NFZ nie nastręcza żadnych trudności. System podpowie, czy pacjent nie złożył już jednej deklaracji zgody, a teraz to jego dobrowolna zmiana apteki na inną. W związku z tym w danej chwili pacjent będzie mógł być objęty opieką tylko w jednej aptece. Jak często pacjent będzie musiał zmienić aptekę, która się nim opiekuje? Oby nigdy, ale prawa do zmiany odmówić mu nie można. Myślę, że można by przyjąć analogiczne rozwiązania jak w przypadku POZ. Pacjent może dwa razy w roku zmienić swojego lekarza lub pielęgniarkę środowiskową. Jeśli zdecyduje się na zmianę po raz trzeci, to zobowiązany jest do wniesienia opłaty na rachunek NFZ. Opłata nie jest pobierana, jeśli pacjent zmienia miejsce zamieszkania lub świadczeniodawca zaprzestaje działalności.

Czy apteki dostaną wzór dokumentacji medycznej pacjenta lub karty pacjenta, czy też będą je sami opracowywać?

Świadczenie gwarantowane, jakim ma być opieka farmaceutyczna refundowana, musi być szczegółowo opisane. Również w zakresie niezbędnej dokumentacji, jaką sporządzałby aptekarz. Wzory takich dokumentów zostaną opracowane, a tak naprawdę już są przez zespół opracowywane i będą udostępnione aptekom, które zawrą umowy z NFZ.