Recepta z zagranicy

 1 minuta

W przypadku cudzoziemców lub Polaków zatrudnionych za granicą i tam opłacających składkę zdrowotną, należy zwrócić uwagę na wpis z numerem paszportu oraz na numer Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego z danego kraju.

Na blankiecie można wpisać taki adres, pod którym można znaleźć pacjenta w Polsce, co może być niezbędne w przypadku błędu w ordynacji lekarskiej. Nie jest natomiast wymagany adres z konkretnego kraju obcego. Jeżeli recepta nie posiada tych danych, farmaceuta ma prawo jej nie zrealizować (w przypadku leków refundowanych) bądź też zrealizować receptę ze 100-procentową odpłatnością.

recepta_z_zagranicy
Podstawa prawna:
Dz. U. nr 97/2007 poz. 646 z późniejszymi zmianami