Realizacja zapotrzebowania z przychodni

 2 minuty

zapotrzebowanie-z-przychodni

„Czy na zapotrzebowanie z przychodni można wydać wyrób medyczny przeznaczony do lecznictwa zamkniętego?”

Można. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności[1] produkt leczniczy zalicza się do kategorii dostępności „stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym – Lz” w przypadku, gdy z uwagi na swe właściwości farmakologiczne, sposób podawania, wskazania, innowacyjność lub ze względu na interes zdrowia publicznego jest zarezerwowany dla leczenia, które może być przeprowadzone tylko w lecznictwie zamkniętym.

Zgodnie z interpretacją Głównego Inspektora Farmaceutycznego[2] leki przeznaczone wyłącznie do lecznictwa zamkniętego (Lz) mogą być wydawane z aptek tylko na podstawie zapotrzebowania[3]. Zapotrzebowanie z kolei wystawiane jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jakim jest również przychodnia.

Co do zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych por. art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[4] oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych[5].

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2016 r. poz. 1769.
2. Dalej: GIF.
3. https://katowice.oia.pl/aktualnosci/leki_o_statusie_lz,_apteki_moga_wydawac_wylacznie_na_podstawie_zapotrzebowania
4. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, ze zm., dalej: upf.
5. Dz. U. poz. 2008, ze zm.