Realizacja zapotrzebowań lekowych – wymogi prawne

 7 minut

R E K L A M A
518 FP baner

mgr farm. Maciej Karbowiak
specjalista w zakresie zarządzania i trade marketingu na rynku farmaceutycznym

Sprawa jest o tyle istotna, że w jej tle widnieją działania, które wzbudzają polemiki już nie tylko w środowisku farmaceutycznym, ale do których odniosły się inne organy, jak np. Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym niedawno raporcie dotyczącym tzw. afery lekowej. Nie będziemy się zajmować sprawą tzw. zapotrzebowań na wyroby medyczne i produkty lecznicze, które nie są objęte statusem Rx do tzw. „apteczek zakładowych”. Zapotrzebowania te są dziś bowiem składane najczęściej przez podmioty nieuprawnione i interpretacja przepisów nie nastręcza problemów w zakresie funkcjonującego ustawodawstwa.

Pochylmy się jednak nad przepisami regulującymi kwestie realizacji zapotrzebowań na rzecz podmiotów uprawnionych. Czy i jak powinniśmy realizować zamówienia lekowe, w sytuacji, gdy do naszych aptek pukają „przedstawiciele” tzw. zakładów opieki zdrowotnej z gotowymi zapotrzebowaniami na leki deficytowe (w ilościach hurtowych), najczęściej pokrywające się z listą eksportową? Przedstawiciele ci często zapewniają, że wszystko jest legalne, gdyż współpracują z wieloma aptekami z okolicy, zaś WIF i GIF nie mają podstaw do kwestionowania tej formy współpracy i dlatego „nie musimy się obawiać kontroli i konsekwencji w tym zakresie”. Co więcej firmy takie często znajdują się w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i posiadają niezbędne dokumenty, którymi się uwiarygodniają. Wyżej opisane zjawisko jest w chwili obecnej najczęściej spotykanym elementem odwróconego łańcucha dystrybucji prowadzonym przez firmy parające się eksportem. Istotnym elementem tej działalności jest fakt, że ilość i rodzaj zakupowanych leków nie korespondują z zakresem i skalą działalności podmiotów wystawiających zapotrzebowanie – co oznacza, że podmioty te nabywają je z zamiarem dalszego odsprzedania. Niestety, wiele aptek daje się skusić na powyższy model współpracy, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, które mogą ich w przyszłości dotknąć.

Strony: 1 2 3