Porozumienie Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Żandarmerii Wojskowej

 1 minuta

gif-zw

W Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej zostało zawarte porozumienie o współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Żandarmerii Wojskowej w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa związanym z wytwarzaniem, importem i obrotem produktami leczniczymi, substancjami czynnymi oraz sfałszowanymi produktami leczniczymi.

Współpraca GIF i ŻW

Porozumienie mające na celu zapewnienie stronom sprawnej i skutecznej realizacji zadań ustawowych podpisali Główny Inspektor Farmaceutyczny Ewa Krajewska i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasz Połuch.

W ramach współpracy Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna i Żandarmeria Wojskowa podejmą działania zmierzające do ujawnienia i eliminowania naruszeń prawa dotyczących wytwarzania, importu i obrotu produktami leczniczymi, substancjami czynnymi oraz sfałszowanymi produktami leczniczymi.

Współpraca będzie obejmowała wymianę informacji istotnych dla przeciwdziałania wskazanym naruszeniom, udzielanie wsparcia podczas realizacji czynności służbowych oraz organizowanie wspólnych szkoleń i narad.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

źródło: Gov.pl