Pomocny ZIP

 6 minut

ZIP istnieje od lipca 2013 r. To przyjazny w obsłudze, ogólnopolski serwis internetowy NFZ powiązany z aktualną bazą Funduszu. Zawiera informacje o wszystkich placówkach w Polsce, w których można się leczyć w ramach ubezpieczenia w NFZ. Znajdziemy w nim adresy, telefony, godziny otwarcia poradni specjalistycznych, gabinetów zabiegowych, ponadto konkretne oddziały szpitalne oraz terminy rejestracji do lekarzy. Do tego praktyczne wskazówki, jak dojechać do przychodni czy szpitala oraz dokładną lokalizację placówki na mapie. Dowiemy się także, czy placówka medyczna dysponuje parkingiem bądź podjazdem dla wózków. W ZIP znajdziemy też informacje o zasadach korzystania z opieki zdrowotnej, np. rehabilitacji, leczenia w uzdrowisku, programów profilaktycznych, pomocy doraźnej oraz bieżące ogłoszenia i komunikaty dotyczące służby zdrowia.
Poza informacjami przeznaczonymi dla wszystkich internautów, w systemie znajduje się część dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta w ZIP. Jak je uruchomić?

Aktywacja konta
Do aktywowania konta w ZIP potrzebne będą dane dostępowe, czyli login i hasło. Są one wydawane za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu przez uprawnionych pracowników NFZ we wszystkich oddziałach Funduszu, ich delegaturach i punktach obsługi, a także przy mobilnych stanowiskach instalowanych w urzędach, gminach, szkołach, placówkach służby zdrowia czy centrach handlowych. Konto w ZIP można założyć wyłącznie osobiście – nie jest jeszcze możliwe założenie konta na podstawie pełnomocnictwa. Wyjątek stanowi konto dla dziecka, które od grudnia minionego roku mogą aktywować jego rodzice lub prawni opiekunowie. Dane dostępowe do konta dziecka zostaną wydane temu z rodziców/opiekunów, które zgłosiło dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Nowością jest możliwość zakładania własnych kont już przez 16-latków – na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Login i hasło mogą otrzymać również osoby nieubezpieczone. Każdy, kto ma dostęp do Internetu, może się wcześniej zarejestrować na stronie internetowej ZIP (link jest dostępny na stronach NFZ, np. www.nfz.gov.pl lub pod adresem https://zip.nfz.gov.pl). Założenie konta trwa kilka minut, a dzięki wcześniejszej rejestracji w Internecie – jeszcze krócej. Informacje w ZIP dostępne są w ciągu 24 godzin od aktywowania konta. Dane dotyczące świadczenia wykonanego dzisiaj pojawią się w systemie najwcześniej w następnym miesiącu, po uprzedniej weryfikacji i sprawozdaniu przez świadczeniodawcę.

Jakie korzyści daje konto w ZIP?
Dostęp do własnego konta w ZIP mamy w każdej chwili, z każdego komputera połączonego z Internetem. Po zalogowaniu się do systemu możemy przejrzeć historię własnego leczenia od 2008 r., z podziałem na wykonane świadczenia medyczne, deklaracje POZ, recepty refundowane, uzdrowiska. Znajdziemy tam również informacje, gdzie, kiedy i na jakie świadczenie wysokospecjalistyczne (np. endoproteza, zaćma) zapisaliśmy się do kolejki medycznej oraz jakie wyroby medyczne, tj. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nam refundowano. W opisie świadczenia medycznego znajdziemy datę i miejsce jego udzielania, typ (ambulatoryjne, szpitalne), koszt oraz szczegóły dotyczące np. trybu przyjęcia i wykonanych procedur medycznych (ICD9). Dzięki ZIP możemy więc kontrolować, ile pieniędzy na nasze leczenie wydaje NFZ.

Co ZIP wie o recepcie?
W ZIP pacjenci znajdą informacje o wykupionych w aptece receptach: wśród danych widnieją daty wystawienia i realizacji recepty refundowanej oraz adres apteki. Wśród danych o zaordynowanym leku znajdują się jego nazwa handlowa, postać, dawka, opakowanie, producent, liczba opakowań, odpłatność pacjenta (udział w limicie – np. 50%), opłata, jaką wniósł pacjent, koszt refundacji po stronie NFZ oraz suma kosztów refundacji wybranych recept.

Czy konto w ZIP jest bezpieczne?
NFZ zapewnia, że przy tworzeniu ZIP zastosowano zaawansowane technologie i rozwiązania, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa systemu. Wszystkie procedury zostały zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane w ZIP-ie są zdepersonalizowane, to znaczy że w samym systemie i na ekranie nie ma żadnych informacji wskazujących na to, do kogo one należą (nie ma imienia, nazwiska czy numeru PESEL). A zatem, nawet jeśli zgubimy nasze hasło i ktoś zaloguje się na nasze konto, to i tak nie dowie się, do kogo ono należy.

***

Zgłaszanie nieprawidłowości w ZIP:
ŚWIADCZENIA
Odbywa się na formularzu, który generuje się automatycznie w ZI P. Formularz należy uzupełnić o wybraną, widoczną na ekranie komputera opcję:

  • nie udzielono mi tego świadczenia,
  • zapłaciłem sam za to świadczenie – mam dowód zapłaty,
  • zapłaciłem sam za to świadczenie – nie mam dowodu zapłaty,
  • inne – treść wpisana przez pacjenta.

Formularz zgłoszenia nie jest zapisywany w systemie ZIP. Użytkownik może go zapisać na dysku swojego komputera lub od razu wydrukować. Wydrukowane zgłoszenie należy podpisać i wysłać do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź do oddziału, na terenie którego udzielono świadczenia.

UDOSTĘPNIANIE REFUNDACJI RECEPT

  1. Należy wejść na listę Recepty refundowane.
  2. Należy odszukać receptę, do której pacjent chce przekazać uwagi, a następnie wybrać opcję Pokaż.
  3. Należy przesunąć okno tak, aby wyświetlić dolną część karty Szczegóły i wybrać opcję Zgłoś nieprawidłowość. Czynność spowoduje wyświetlenie okna Zgłaszania nieprawidłowości.
  4. Nieprawidłowości należy wprowadzić w polu Informacje dotyczące zaistniałych nieprawidłowości. Opis nie może być dłuższy niż 500 znaków.
  5. Pola: Imię i nazwisko oraz Numer telefonu lub adres korespondencyjny nie są wymagane do uzupełnienia w celu pobrania wydruku Zgłoszenia nieprawidłowości. Można je uzupełnić po wykonaniu wydruku.
  6. Należy wybrać opcję Pobierz formularz zgłoszenia, aby pobrać plik zawierający informacje niezbędne do identyfikacji błędnej refundacji przez Fundusz. 7. Pobrany formularz Zgłoszenia nieprawidłowości wykazanych w systemie Zintegrowany Informator Pacjenta w zakresie recept należy podpisać, a następnie przekazać do Oddziału Wojewódzkiego NFZ wskazanego w formularzu.