Pacjent z Europy w naszej aptece

 4 minuty

Farmacja Praktyczna

Dla wielkiej grupy Polaków jednym z największych marzeń poprzedniej epoki, jak i w chwili obecnej, jest uzyskanie sławnej Zielonej Karty dającej prawo pobytu w Stanach Zjednoczonych. Minęła właśnie kolejna rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W sposób niezauważony przez wiele osób w naszych rękach pojawiła się Niebieska Karta, Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych. EKUZ została wprowadzona zgodnie z przepisami koordynacyjnymi Unii Europejskiej. Na ich podstawie ubezpieczeni obywatele wszystkich państw Unii Europejskiej uzyskali prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby posiadające EKUZ mają zagwarantowane prawo do świadczeń zdrowotnych, które mogą być niezbędne z medycznego punktu widzenia w czasie ich pobytu na terenie innego kraju. Zakres świadczeń ma umożliwić im w razie choroby kontynuowanie pobytu, tak aby nie musieli wracać do swojego kraju w celu podjęcia leczenia. Lekarz na recepcie dla obcokrajowca może przepisać wszystkie leki dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Bez względu na kraj, z którego pochodzi posiadacz EKUZ, w trakcie realizacji recepty dotyczą go te same zasady, co obywateli Polski, to znaczy – obowiązuje odpłatność 50-proc., 30-proc. z opłatą ryczałtową i dopłatą do limitu. Krótko rzecz biorąc, posługując się kartą EKUZ, jesteśmy traktowani u lekarza jak i w aptece na równi z obywatelem państwa, na terenie którego zaskoczyła nas choroba.
Co powinniśmy wiedzieć o Europejskiej Karcie Ubezpieczeń Zdrowotnych, aby nie mieć później problemów z Narodowym Funduszem Zdrowia? Z punktu widzenia aptekarza EKUZ daje prawo realizacji recepty wystawionej przez lekarza na terytorium Polski, zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Wzór karty jest taki sam we wszystkich krajach Europejskiej Organizacji Gospodarczej i Szwajcarii.

Niezależnie od kraju wydania Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych  zawiera następujące informacje:

1. Imię
2. Nazwisko
3. Datę urodzenia
4. Osobisty numer identyfikacji
5. Numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę
6. Numer identyfikacyjny Karty
7. Datę ważności Karty

Aby zrealizować receptę, farmaceuta powinien upewnić się, czy spełnia ona następujące warunki:
>> Recepta musi być wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza, który zawarł z NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept.
>> Przy realizacji takiej recepty należy zwrócić uwagę na prawidłowe naniesienie przez lekarza symbolu państwa, z którego pochodzi pacjent i numeru identyfikacyjnego karty. Oczywiste jest również sprawdzenie daty ważności karty.
>> Leki refundowane dla osób korzystających z przepisów o koordynacji wydaje się po dołączeniu do recepty kserokopii EKUZ lub jej odpisu, gdy wykonanie czytelnej kserokopii w aptece jest w danej chwili niemożliwe.

Wymagane dokumenty

Aby recepty wydane na podstawie EKUZ zostały bez problemu przyjęte i rozliczone przez NFZ, należy kserokopię dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, jak również kserokopię recepty i jej taksacji, złożyć w oddziale NFZ razem z rachunkiem refundacyjnym oraz z jego częścią B. Należy pamiętać, że recepty wystawione w innych państwach niż Rzeczpospolita Polska mogą być realizowane tylko za pełną odpłatnością. Takie zestawienie powinno być bez problemów przyjęte i rozliczone przez NFZ.
W razie pojawiających się problemów należy pamiętać, że istnieje jeszcze możliwość wystawienia faktury za zrealizowaną receptę ze 100-proc. odpłatnością. Pacjent na podstawie faktury, kserokopii recepty i jej taksacji powinien bez problemów uzyskać zwrot kosztów od swojego ubezpieczyciela. Natomiast wystawienie rachunku za receptę zrealizowaną na podstawie EKUZ praktycznie mija się z celem, gdyż rozliczenie następuje na poziome NFZ – inna kasa chorych.

Lekarz na recepcie dla obcokrajowca może przepisać wszystkie leki dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Posiadacza Europejskiej Karty Ubezpieczeń Zdrowotnych (EKUZ) obowiązują w aptece te same zasady, co obywateli Polski – czyli odpłatność 30 i 50%, opłata ryczałtowa i dopłata do limitu.