Olejek z mięty pieprzowej – naturalne rozwiązanie na ból brzucha i wzdęcia w szczególności u osób z IBS

 7 minut

autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Głównym mechanizmem działania olejku z mięty pieprzowej jest działanie rozkurczowe na mięśnie przewodu pokarmowego oraz działanie wiatropędne. Przy wysokiej skuteczności preparat charakteryzuje się niewielką ilością krótkotrwałych działań niepożądanych. O leczniczym działaniu mięty wiadomo już od dawna. Mięta pieprzowa obok innych mięt znalazła się już w farmakopei starożytnych Greków jako lek na problemy przewodu pokarmowego oraz do leczenia chorób pęcherzyka żółciowego. Lecznicze właściwości mięty znane były również w starożytnym Egipcie i Rzymie.[4]

Olejek z mięty pieprzowej ma wiele działań na przewód pokarmowy. Jego głównym mechanizmem działania jest działanie rozkurczowe na mięśnie przewodu pokarmowego. Działanie to związane jest głownie z blokowaniem kanałów wapniowych obecnych w błonach komórkowych mięśni gładkich. Olejek ma też działanie wiatropędne, które skutecznie wspomaga działanie rozkurczające w objawowym leczeniu chorych z zespołem jelita nadwrażliwego.[1-6]

Aby zabezpieczyć pacjenta przed działaniem olejku na mięśniówkę całego przewodu pokarmowego, zamknięto olejek w specjalną dojelitową otoczkę, która opóźnia uwalnianie olejku z mięty pieprzowej do czasu dotarcia kapsułki do dystalnego odcinka jelita cienkiego.[4-6]

Pierwsze badania kliniczne dotyczące olejku z mięty pieprzowej przeprowadzono już na początku lat 80. Od tego czasu preparat ten był badany w co najmniej kilkunastu badaniach klinicznych, w tym w tych najważniejszych – w badaniach z randomizacją, kontrolowanych placebo. W większości badania były przeprowadzone na pacjentach dorosłych. Do tej pory przeprowadzono dwa badania w populacji pediatrycznej.[4-11] Właśnie na podstawie wyników tych badań, w których wykazano pozytywny efekt na jakość życia chorych oraz na zmniejszenie objawów choroby, olejek z mięty pieprzowej znalazł się w wielu rekomendacjach, w tym także najnowszych polskich jako lek pierwszego rzutu w leczeniu chorych na IBS, zarówno w postaci biegunkowej, mieszanej jak i zaparciowej choroby.[1-3]

Największy wpływ na wydanie pozytywnych rekomendacji dla olejku z mięty pieprzowej miały metaanalizy i przeglądy systematyczne piśmiennictwa, które po przeanalizowaniu dotychczas przeprowadzonych badań potwierdziły skuteczność olejku w zmniejszaniu objawów u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego.[4-8] Grigoleit H. w swoim przeglądzie systematycznym przeanalizował 16 badań przeprowadzonych na olejku z mięty pieprzowej. Dziewięć z nich było przeprowadzonych z randomizacją, w podwójnie zaślepionym badaniu. Długość stosowanego leczenia olejkiem wynosiła od 2 do 11 tygodni. W jednym badaniu olejek z mięty pieprzowej stosowano przez 6 miesięcy. Preparat olejku miętowego był przyjmowany w zależności od badania od 15 minut do godziny przed posiłkiem. Średnia skuteczność olejku w redukcji objawów i poprawy jakości życia wyniosła 58% (39-79%), podczas gdy średnia skuteczność placebo wyniosła 29% (10-52%). Autor podsumowuje swoją analizę wnioskiem, że istnieją wystarczające dowody wskazujące, że stosowanie olejku z mięty pieprzowej w kapsułkach z otoczką w dawce 180-200 mg podawanej trzy razy dziennie przez 2-4 tygodnie skutecznie działa rozkurczająco na mięśniówkę mięśni gładkich jelita w porównaniu z placebo.[8]

Strony: 1 2